Društvo

Značajan napredak u reformi javne uprave

Crna Gora je napravila značajan napredak u reformi javne uprave, ali je pred njom još dosta izazova, kazali su iz Ministarstva javne uprave (MJU), navodeći da su sa tom ocjenom saglasni i partneri iz Evropske komisije.
Značajan napredak u reformi javne uprave
MinaIzvor

Generalna direktorica za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija, Marija Hajduković, kazala je da MJU snažno i posvećeno radi na sprovođenju reforme javne uprave u Crnoj Gori. 

Vlada je u četvrtak usvojila Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2016-2020 za prošlu godinu koji je, kako je kazala Hajduković, Ministarstvo pripremilo uz kvalitetnu koordinaciju i saradnju sa drugim institucijama koje su uključene u taj proces.

„Reforma javne uprave pretpostavka je nastavka dinamičnog procesa evropske integracije Crne Gore, a mi smo u punoj mjeri posvećeni ostvarivanju tog cilja. Tako je nalaz monitoringa pokazao da je napredak ostvaren u svih sedam reformskih ciljeva“, istakla je Hajduković.

Kako je navela, u prošloj godini donijet je niz propisa koji predstavljaju okosnicu normativnog okvira reformskog procesa, kako u pogledu stvaranja organizacije državne uprave koja će moći da odgovori potrebama građana i privrede, tako i pogledu unapređenja javnih usluga. 

Hajduković je podsjetila da je donijet je Zakon kojim je uspostavljena nova organizacija državne uprave, a uspostavljena su i jedinstvena pravila za osnivanje organa. 

Posebno je, smatra ona, značajna činjenica da je u prošloj godini smanjen broj tužbi Upravnom sudu, a za 15 odsto je smanjen i broj poništenih akata javnopravnih organa od tog suda. 

„Ovi podaci nedvosmisleno ukazuju na veću zakonitost u radu javnopravnih organa, što je posebno važno sa aspekta funkcionisanja našeg sistema, ali i sa aspekta integracionog procesa“, naglasila je Hajduković. 

Prema njenim riječima, u oblasti službeničkog sistema nastavljena je implementacija Zakona o državnim službenicima i namještenicima, a u Upravi za kadrove je, prvi put, krajem godine uspostavljen sistem elektronske provjere sposobnosti kandidata prilikom zapošljavanja. 

Hajduković je kazala da je u izvještajnom periodu u Crnoj Gori prvi put uspostavljen i sistem jasnih kriterijuma za izbor visoko-rukovodnog kadra koji postavlja granice profesionalizacije, odnosno propisuje obavezan nivo znanja i kompetencija. 

Uz to je, kako je navela, počela implementacija Plana optimizacije, procesa koji je izuzetno važan za cjelokupnu reformu javne uprave.

„U oblasti pružanja usluga, osim činjenice da je počeo sa primjenom Zakon o upravnom postupku, šest od sedam ključnih registara su interoperabilni i vrše elektronsku razmjenu podataka, što je posebno važno za građane, jer će se na taj način rješavanje u njihovim upravnim stvarima pojednostaviti i ubrzati“, kazala je Hajduković. 

Takođe, dodala je ona, veliki broj aktivnosti realizovan je u pravcu pružanja usluga elektronskim putem, anačajno je povećan broj servisa na portalu eUprave - 564 u odnosu na prošlogodišnjih 249. 

Kada je riječ o elektronskoj upravi, Hajduković je kazala da su počeli sa radom unaprijeđeni servisi eParticipacija i ePeticija, što treba da doprinese daljem razvoju eDemokratije i većoj i uključenosti građana u proces kreiranja i implementacije javnih politika.

Donijet je, kako je navela, i prvi Srednjoročni program rada Vlade, povećana usklađenost strateških dokumenata sa Uredbom za 41,7 odsto, povećan procenat izrađenih RIA koje su usaglašene sa standardom kvaliteta za 25 odsto u odnosu na prethodnu godinu. 

Hajduković je kazala da je u izvještajnom periodu, u oblasti lokalne samouprave, fokus bio na implementaciji zakonskog i strateškog okvira koji će obezbijediti finansijsku održivost crnogorskih opština. 

„Tako u prošloj godini nivo javnog duga na lokalnom nivou iznosi 3,26 odsto, što predstavlja pozitivan trend, smanjen je broj zaposlenih za 475 služebnika. Takođe, počeo je sa primjenom novi Zakon o lokalnoj samoupravi, a u četvrtom kvartalu donijet je Zakon o finansiranju lokalne samouprave, sa ciljem da se unaprijedi sistem održivosti i stabilnosti kad su u pitanju njihove finansije“, navela je ona.

Važno je, smatra Hajduković, ukazati na pitanje finansijske održivosti procesa reforme javne uprave. 

„U prethodnoj godini su u značajnoj mjeri ralizovani projekti koji su finasirani iz tehničke podrške EU i radilo se, prije svega, na jačanju kapaciteta Upravne inspekcije, Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Zavoda za statistiku“, kazala je Hajduković.

Ona je navela da je iz Sektorske budžetske podrške u decembru uplaćeno četiri miliona EUR.

„U skladu sa tim, tenderi za realizaciju ključnih projekata planirani su za ovu 2019, i očekujemo da će to u značajnoj mjeri uticati na dinamiku implementacije aktivnosti u toku ove godine“. 

Hajduković je naglasila da su ključni nalazi monitoringa koji su sproveli i nalazi iz Izvještaja Evropske komisije (EK), koji se tiču reformskog procesa, vrlo slični. 

„Dakle, i Vlada i naši partneri iz EK saglasni su da je Crna Gora napravila značajan napredak, ali da je pred nama još dosta izazova. U tom smislu, uvjerena sam da ćemo i tokom ove godine posvećeno raditi na realizaciji reformskih aktivnosti“, kazala je Hajduković.
 

Portal Analitika