Marketing

Telekom donirao računarsku opremu za škole i vrtiće

Za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Pljevljima organizovana je radionica na kojoj su učili da samostalno koriste prilagođene računare, softvere i internet kako bi lakše sticali školska i druga znanja. Obuka je, zajedno sa nabavkom neophodne računarske opreme za škole i vrtiće, dio aktivnosti na projektu „Podrži inkluziju – digitalizuj svijet djece sa smetnjama u razvoju“, koji uz podršku Telekoma sprovodi NVU „Zračak Nade“.
Telekom donirao računarsku opremu za škole i vrtiće
Portal AnalitikaIzvor

U ovu aktivnost uključeno je 20 djece sa smetnjama u razvoju, korisnika usluga Udruženja „Zračak Nade“ i 15 učenika sa posebnim obrazovnim potrebama. Istovremeno, obuku za primjenu asistivne tehnologije u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju pohađa 20 nastavnika, učitelja, vaspitača i stručnih radnika i saradnika iz škola i vrtića, NVU „ Zračka Nade“ i JU Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Pljevljima.

Obuka se realizuje po programu koji je akreditovan kod Zavoda za školstvo.

Osim toga, kroz ovaj projekat Telekom je donirao pet tableta za tri gradske i jednu seosku školu i vrtić na kojem će biti instaliran softver koji je razvijen u JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja. Softver sadrži šest softverskih komponenti uz pomoć kojih djeca mogu da uče matematiku, pisanje, čitanje i crtanje, lakše razvijaju govor i jezik, kao i da uče vještine neophodne za svakodnevni život.

Pored tablet računara, omogućena je i nabavka MegaBee table za pisanje koja pomaže u komunikaciji kod djece koje imaju teži gubitak motornih funkcija, jako smanjenju sposobnost govora i pisanja. Za osobe sa niskim nivoom pismenosti i veoma ograničenom sposobnošću komunikacije, MegaBee može raditi u režimu slika, gde se slike, fotografije, simboli ili crteži mogu koristiti kao komunikacioni medijum.

„Asistivna tehnologija se koristi u individualnom i grupnom radu sa djecom sa smetnjama u razvoju kako bi se unaprijedile njihove sposobnosti i znanja, i ostvario napredak u razumijevanju govora, poboljšanju koncentracije i pažnje. U Udruženje dolaze djeca sa posebnim obrazovnim potrebama koja pohađaju redovnu školu kako bi pratila gradivo zajedno sa svojim vršnjacima“– saopštila je Svetlana Dujović, član Upravnog odbora Udruženja „Zračak Nade“.

t2

Pored ovoga, djeca su se upoznala i sa softverom koji je razvio Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom Pljevlja, koji mogu da koriste i učenici do III razreda osnovne škole, kako bi lakše savladali školsko gradivo i od ranog uzrasta se uključili u digitalne tokove.

Realizaciju projekta „Podrži inkluziju – digitalizuj svijet djece sa smetnjama u razvoju“ Telekom je omogućio kroz program za podršku društveno odgovornim idejama „Za svako dobro“.

„Zahvaljujući obuci za korišćenje računara i savremenih asistivnih tehnologija u svakodnevnom životu i procesu obrazovanja i vaspitanja, djeca sa smetnjama u razvoju uključuju se u digitalno društvo zajedno sa svojim vršnjacima. Crnogorski Telekom upravo zbog toga kontinuirano podržava slične projekte, kako bi što veći broj djece stekao vještine neophodne za život i obrazovanje u eri digitalizacije“– poručila je Jelena Radonjić-Đurković, ekspert za korporativnu komunikaciju i društveno odgovorno poslovanje Crnogorskog Telekoma.

Osim obuke za rad na prilagođenim računarima, NVU „Zračak Nade“ kao dio projekta organizovalo je i Internet klub, u koji su uključena djeca sa smetnjama u razvoju i volonteri Udruženja. Internet klubom koordinišu informatičar i volonteri srednjoškolci, uz podršku stručnih radnika zaposlenih u Udruženju.

Internet klub radi svakog radnog dana u periodu od 17 do 19 sati, a u njegov rad uključeno je 20 djece sa smetnjama u razvoju i volontera, koji istražuju najnovije teme i dešavanja kod nas i u svijetu, rade na zajedničkim aktivnostima, organizuju druženja, razgovore i predavanja na različite teme, i na taj način se uključuju u digitalno društvo.

Portal Analitika