Društvo

Kadeti će se obrazovati u S. Makedoniji, Hrvatskoj i Turskoj

Ministarstvo odbrane raspisalo je javni oglas za izbor devet kadeta za potrebe Vojske Crne Gore (VCG) za obrazovanje na vojnim akademijama Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Turske, počev od studijske 2019/2020. godine.
Kadeti će se obrazovati u S. Makedoniji, Hrvatskoj i Turskoj
Mina /Portal AnalitikaIzvor

Oglas je objavljen 18. aprila i otvoren je do 9. maja.

Kandidati treba da su crnogorski državljani i da nemaju državljanstvo druge države, da nijesu mlađi od 18 godina, da su zdravstveno sposobni za službu u VCG, da zadovoljavaju kriterijume fizičke i psihičke sposobnosti.

Uslovi su da su završili ili su u završnom razredu četvorogodišnje srednje škole, da nijesu osuđeni na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, da ne postoje bezbjednosne smetnje za izbor za kadeta. 

„Posebni uslovi su da nijesu stariji od 21 godine, da nisu oženjeni/udati ili razvedeni, da nisu u drugom stanju i da nemaju zakonsku obavezu izdržavanja djece, da su u trećem i četvrtom razredu srednje škole, a maturanti u trećem razredu i prvom polugodištu četvrtog razreda, postigli najmanje vrlodobar uspjeh i najmanje ocjenu 4 (vrlodobar) iz engleskog jezika i matematike“, kaže se u javnom oglasu.

Ministarstvo odbrane će izabrati dva kadeta radi obrazovanuja na Vojnoj akademiji „General Mihailo Apostolski“ u Skoplju.

Akedemija je u sklopu državnog Univerziteta „Goce Delčev“ – Štip. Obrazovanje počinje u septembru i traje četiri godine. Prije početka obrazovanja na Akedemiji kandidati će pohađati kraći kurs makedonskog jezika.

Pet kandidata će se obrazovati na Vojnoj akedemiji „Franjo Tudman“ u Hrvatskoj. Dvoje kadeta pohađaće Vojno inžinjerstvo u Zagrebu, a troje Vojnu nautiku i brodomašinstvo u Splitu.

Obrazovanje počinje u septembru, u Zagrebu traje četiri, a u Splitu pet godina.

Ministarstvo odbrane izbraće i dva kadeta radi obrazovanja na Vojnoj akademiji kopnene vojske u Ankari. Obrazovanje traje pet godina, s tim što je prva godina pšripremna jer će kadeti izučavati samo turski jezik. 

"Početkom obrazovanja na vojnima akademijama izabrani kandidati stiču zvanje kadeta, a poslije završetka primaju se u službu VCG, uz ispunjenje zakonskih uslova, bez javnog oglasa, u početnom činu oficira", navodi se u javnom oglasu.

Međusobne obaveze Ministarstva odbrane i kadeta utvrđuju se ugovorom o obrazovanju.

Za vrijeme obrazovanja kadeti imaju besplatan smještaj i ishranu u internatima akademija.

Ministarstvo odbrane obezbjeđuje besplatno obrazovanje i mjesečna novčana primanja, a kadeti se obavezuju da, nakon završetka akademija, stupe u službu u VCG u skladu sa zakonom i provedu u službi dvostruko više vremena od trajanja obrazovanja.

Portal Analitika