Region

Odbijen zahtjev Karadžića

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) odbio je zahtjev Radovana Karadžića da mu bude omogućeno podnošenje žalbe na dužinu doživotne zatvorske kazne, a koju mu je prošlog mjeseca Mehanizam odredio zbog zločina počinjenih u BiH.
Odbijen zahtjev Karadžića
NezavisneIzvor

"Ne postoji pravni osnov u Statutu ili pravilima Mehanizma na osnovu kojih se Karadžić može žaliti na pravosnažnu presudu ili njen dio", navedeno je u odluci koju je potpisao predsjednik Mehanizma Karmel Agius.

Tom odlukom takođe je odbijen Karadžićev zahtjev za odobrenje imenovanja pravnog savjetnika koji bi mu pomogao prilikom pripreme zahtjeva za preispitivanje pravosnažne presude.

Krajem marta Karadžić je podnio podnesak u kojem je naveo da smatra kako je Mehanizam pogriješio kada mu je odredio doživotnu kaznu zatvora jer nije vodio računa o "praksama sudova u bivšoj Jugoslaviji" te mu je time prekršio ljudska prava.

Karadžić je takođe naveo da Vijeće Mehanizma nije dalo obrazloženje svoje odluke da mu kazna bude povećana sa 40 godina na doživotnu.

"Vijeće je pogriješilo kada je baziralo odluku da poveća kaznu na način da je upoređivalo kazne izrečene drugim optuženima, a pri tome nije razmišljalo o stavkama koje čine Karadžićev predmet specifičnim, poput činjenice da je voljno napustio mjesto predsjednika", stoji u podnesku, prenosi BIRN BiH.

Karadžić je zatražio da Mehanizam poništi svoju odluku o dužini kazne i da predmet vrati Prvostepenom vijeću koje bi donijelo odluku o adekvatnoj kazni. Istovremeno, Karadžić je zatražio da mu se odobri imenovanje pravnog savjetnika koji bi mu pomogao prilikom pripreme zahtjeva za preispitivanje pravosnažne presude.

Karadžić je 20. marta pravosnažno osuđen pred Mehanizmom za međunarodne krivične tribunale na doživotnu kaznu zatvora.

Portal Analitika