Abiznis

,,Lipovo“ ostalo bez imovine

 U ponedjeljak povjerioci Fabrike vode ,,Lipovo“ u stečaju treba da glasaju o planu reorganizacije, koji je ponudio osnivač fabrike Atlas invest. Obje firme su članice Atlas grupe odbjeglog biznismena Duška Kneževića. Plan reorganizacije podnesen je u maju prošle godine, a vještak finansijske struke Ognjen Jovović ga je vratio na doradu, jer smatra da fabrici treba dati priliku za oporavak.
,,Lipovo“ ostalo bez imovine
Nova PobjedaIzvor

U planu se navodi da će osnivač obezbijediti i kod Atlas banke deponovati 100 hiljada eura. Imajući u vidu da je Centralna banka uvela prinudnu upravu u Atlas banku i da je privremeni upravnik uveo moratorijum, pitanje je kako će se to odraziti na realizaciju ovog plana, s obzirom na to da je proizvodna oprema sada u vlasništvu ove banke. 

Bez ove opreme fabrika je ostala tako što je njom izmirila kredit Jadranskog sajma, takođe članice Atlas grupe. Prema ugovoru o ustupanju na korišćenje, koji je u oktobru potpisala sa Atlas bankom, fabrika bi svoju staru opremu trebalo da koristi besplatno pet godina. Apsurdno je, smatra vještak Jovović, da se ista oprema daje na korišćenje bivšem vlasniku. 
Ukoliko bi se od Jadranskog sajma naplatilo potraživanje po ovom osnovu od 1,7 miliona eura, bilo bi dovoljno novca za namirenje povjerilaca - dodaje Jovović. 

Osim automobilima, ,,Lipovo“ ne raspolaže nikakvom drugom imovinom, pa treba da zemljište i fabričke pogone iznajmi od Atlas investa, koji ih je u fabriku unio kao svoj ulog, a u oktobru prošle godine je potpisan ugovor kojim ih daje ,,Lipovu“ na besplatno korištenje pet godina. Ovakva praksa u kojoj kompanija prije otvaranja stečaja ostaje bez imovine, već je viđena u slučaju Radio televizije Atlas, kada je kompletna oprema za nepunih osam hiljada eura postala vlasniđtvo Atlas media grupe, čiji je osnivač Atlas grupa, a zbog čega je stečajni upravnik pokrenuo sudski postupak. 

U stečajnom postupku koji je nad fabrikom ,,Lipovo“ pokrenut prije godinu prijavljeno je 2,2 miliona eura potraživanja, od čega 1,5 miliona eura Atlas investu, Atlas grupi i Zeta investu. Planom je predviđeno da te firme svoja potraživanja pretvore u akcionarski kapital. Preostali dug fabrika bi trebalo da izmiri proizvodnjom. Atlas invest je dostavio korporativnu garanciju u korist ,,Lipova“ na 670,5 hiljada eura, kojom garantuju isplatu svih dugova. 

Vještak Jovović je skeptičan prema ovoj garanciji. 

- Dilema je ko čini korporaciju, gdje je registrovana, koje poslovne račune koristi, ko je ovlastio Atlas invest da istupa kao korporativni garant, kojom imovinom i sredstvima raspolaže korporacija kao podlogom navedene korporativne garancije - navodi se u Jovovićevom nalazu. Ukupan akumulirani gubitak Lipova na kraju 2017. godine je pet miliona eura, a za očekivati je da taj iznos bude veći s obzirom na to da ni tokom 2018. fabrika nije radila. Indikativan je podatak da su, tokom 2017. godine kada nije bilo nikakvih prihoda, rashodi prešli 356 hiljada eura - smatra Jovović. 


Osnivači ovakvu situaciju pravdaju predimenzioniranim proizvodnim pogonom u odnosu na mali kapacitet tržišta, postojanjem samo tri proizvoda, neplanskom nabavkom materijala i dinamikom proizvodnje, visokim troškovima distribucije, te neadekvatnom sistematizacijom radnih mjesta i angažovanjem zaposlenih tokom cijele godine, iako se radi samo četiri mjeseca. 

- Ovo je vjerovatno tako, ali je činjenica da su svi subjektivni problemi „nastali u kući“. Možda je važnije pitanje kvaliteta kadrova koji se uopšte ne spominje kao problem. Posebno menadžerski kadar, koji je rukovodio poslovnim procesom, a ovo su problemi koje je on morao rješavati – navodi se u nalazu Jovovića.

Spisak želja

Planom je predviđeno da se u prvoj godini ostvari prihod od 444,6 hiljada eura, dok bi taj iznos do 2023. godine, do kada bi trebalo da traje reorganizacija, dostigao 592,8 hiljada eura. Rashodi bi se kretali od 272,7 do 359 hiljada eura u petoj godini. U planu je navedeno da bi fabrika bila aktivna od marta do oktobra sa proizvodnjom od 750 hiljada flaša vode različitih ambalaža po cijenama od 17 do 60 centi. Potpisan je i ugovor o distribuciji Akvamonta vode sa kompanijom MMS iz Podgorice, ali bez precizirane količine i cijene proizvoda. Nijesu navedena ni prodajna mjesta na kojima bi proizvod trebalo da bude plasiran.
 

Portal Analitika