Abiznis

Simović primio delegaciju Komorskog investicionog foruma

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem mr Milutin Simović primio je danas delegaciju Komorskog investicionog foruma (KIF) koju je predvodio predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, predsjedavajući Foruma.
Simović primio delegaciju Komorskog investicionog foruma
Portal AnalitikaIzvor

U delegaciju su bili i  generalni sekretar KIF-a Safet Grdžali, predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović, predsjednica Unije privrednih komora Albanije Ines Mucostepa, predsjednik Privredne komore Kosova Berat Rukići, predsjednik Privredne komore Makedonije Branko Azeski i potpredsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić.

Komorski investicioni forum je kao regionalna asocijacija privrednih komora Zapadnog Balkana osnovan na Bečkom samitu 2015. godine sa ciljem jačanja regionalne saradnje, kroz udruženo komorsko djelovanje, saradnjom i usaglašavanjem aktivnosti usmjerenih na razvoj konkurentnosti privreda regiona. Osnivanjem ovog Foruma istaknuta je inicijativa za aktivno uključivanje nacionalnih privrednih komora u realizaciji konkretnih ciljeva „Berlinskog procesa“.

Potpredsjednik Simović je istakao da je uvijek veliko zadovoljstvo razgovarati sa privrednim komorama i privrednicima, a posebno svjedočiti njihovoj regionalnoj saradnji, uvezivanju i stvaranju pretpostavki za realizaciju zajedničkih projekata. Potpredsjednik je naglasio da motiv za dodatno zadovoljstvo predstavlja razlog boravka delegacije KIF u Crnoj Gori, a to je otvaranje Kancelarije Generalnog sekretara KIF u Podgorici. Generalnom sekretaru, Safetu Grdžaliju je poželio puno uspjeha u rukovođenju radom Kancelarije, ostvarivanje planiranih ciljeva, ugodan i lijep boravak u Podgorici i Crnoj Gori. Potpredsjednik je zahvalio i predsjedniku Privredne komore Crne Gore, Vlastimiru Goluboviću na inicijativi i aktivnostima koje je sproveo u pravcu otvaranja Kancelarije u Podgorici, a predsjednicima privrednih komora regiona na podršci i povjerenju koju su ovim iskazali Crnoj Gori i njenom glavnom gradu.

„Ovu podršku KIF-a razumijemo i kao priznanje Crnoj Gori za njenu posvećenost i doprinos u dostizanju ciljeva Berlinskog procesa, regionalnoj stabilnosti, povezivanju i građenju mostova saradnje u našem regionu“, kazao je Simović i dodao da će Vlada Crne Gore biti partner KIF-u i Kancelariji u Podgorici i pružati pomoć u realizaciji projekata od zajedničkog interesa.

Potpredsjednik Simović je istakao da je osnivanje i rad KIF-a još jedna potvrda spremnosti privrednika i privrednih komora Zapadnog Balkana da podrže napore političara i na praktičnom nivou doprinesu ekonomskom razvoju i povezivanju u našem regionu. „Ne možemo zagovarati tržišnu ekonomiju, biti apologete globalizacije, ako globalne principe nismo spremni primjeniti na lokalnom i regionalnom nivou. Ovaj okvir saradnje privrednih komora vidimo kao dobru pripremu za buduću saradnju sa komorama unutar EU, kada naše zemlje postanu punopravne članice“, kazao je Simović.

Potpredsjednik je podržao konkretnost u pristupu KIF-a, koji je pored praćenja realizacije velikih regionalnih infrastrukturnih projekata, koji su odobreni od strane Evropske komisije, posvećen i realizaciji projekata manje veličine. Očekuje od komora da pravovremeno dostavljaju povratne informacije sa tržišta, uz preporuke koje bi vladama ukazale na norme koje je potrebno donijeti u pravcu stvaranja atraktivnijeg poslovnog i investicionog ambijenta. U vezi sa tim, potpredsjednik Simović je pozvao na redovnu dvosmjernu komunikaciju, razmjenu mišljenja i konsultacije.

Potpredsjednik je zaključio da krajni cilj komora, privrednika i vlada zemalja Zapadnog Balkana mora biti dostizanje onog nivoa uspješnosti na kojem neće biti potrebno da sami prezentujemo naše investicione potencijale, već da investitori, kroz uspješno realizovane projekte pozivaju druge investitore da pokrenu biznis u našem regionu.

Predsjedavajući KIF, predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je zahvalio potpredsjedniku Simoviću na veoma dobrom poznavanju rada i ciljeva organizacije na čijem je čelu, što je još jedna potvrda da je izbor Podgorice za sjedište Kancelarije Generalnog sekretara potpuno opravdan. Odluka o tome je bila laka, donešena je brzo i bez dileme, svakako zahvaljujući angažovanju Privredne komore Crne Gore i njenog predsjednika Vlastimira Golubovića, kazao je Čadež i dodao da je Crna Gora primjer kako se sprovodi proces evropskih integracija i ispunjava zahtjevna evropska agenda. Podsjetio je i na podršku koju je za osnivanje KIF-a pružio tadašnji premijer Đukanović.

Čadež je pozvao vlade zemalja regiona da pokrenu institucionalnu debatu o ideji kreiranja Zajedničkog ekonomskog prostora (REA) i da u saradnji sa komorama i privrednicima postave arhitekturu koja će služiti riješavanju problema na praktičnom, privrednom nivou. „To je ono što traže privrednici, tu nema politike“, kazao je Čadež i istakao „da ovo mora biti region uspjeha, a ne region konflikta“.

Čadež je predložio da vlade zemalja regiona zajednički nastupaju i organizuju prezentacije investicionih i poslovnih potencijala Zapadnog Balkana.  

Generalni sekretar KIF-a Safet Grdžali je kazao da su do sada održali veliki broj sastanaka na svim nivoima u mnogim zemljama, ali da je ovaj susret u Crnoj Gori, sa potpredsjednikom Simovićem poseban, jer utisak je da niko nije tako dobro upoznat sa suštinom i misijom KIF-a i njegovim značajem, kao što je to slučaj ovdje u Vladi Crne Gore. „Ovo što radi Vlada Crne Gore i Privredna komora Crne Gore je pravi primjer istinske podrške“, istakao je Grdžali.

Grdžali je kazao da je u globalnim ekonomskim odnosima nekada važila krilatica da „veća riba jede manju“, ali to više nije slučaj. „Danas brži, fleksibilniji i mudriji preuzima sporijeg i nespremnijeg, i to privrednici i vlade regiona moraju znati i u skladu sa tim se odnositi“ dodao je Grdžali i sugerisao da „kada komore ovako, zajednički nastupaju, i partneri na zapadu će prepoznati njihovu snagu, ozbiljnost i spremnost za realizaciju velikih projekata“.

Grdžali je kazao da će KIF biti svojevrsni ambasador Zapadnog Balkana i kreator „win-win“ projekata, na korist svih građana regiona.  Zahvalio je na toploj dobrodošlici koja mu je ukazana kao generalnom sekretaru i iskazao posebno zadovoljstvo što će imati priliku da radi i boravi u Podgorici i Crnoj Gori.

Portal Analitika