Podgorica

Djeca ispaštaju zbog sukoba u vrtiću "Đina Vrbica"

Izvještaj o utvrđivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada u vrtiću “Đina Vrbica“, koji je uradio Zavod za školstvo, pokazao je da uprava nije po zakonu donijela godišnji program rada, da je 50 odsto anketiranih vaspitača nezadovoljno funkcionisanjem i međuljudskim odnosima i da su potpuno izostale aktivnosti u vezi sa primjenom pedagoških standarda i unapređenja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada, piše Dan.
Djeca ispaštaju zbog sukoba u vrtiću "Đina Vrbica"
Dan Izvor

U izvještaju nadzornika Zavoda za školstvo, u koji je Dan imao uvid, ističe se da godišnji program rada i izvještaj o njegovoj realizaciji nijesu razmatrali stručni organi, kao ni Savjet roditelja i Upravni odbor, tako da oni nijesu legitimni, jer nijesu donijeti u valjanoj zakonskoj proceduri.

Direktor vrtića Đina Vrbica Vuk Stanišić za Dan je kazao da su uložili prigovor na izvještaj o utvrđivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada JPU “Đina Vrbica“, koji je skoro u cjelosti prihvaćen.

“Najbolja potvrda kvaliteta našeg rada su nove vaspitne jedinice koje u kontinuitetu otvaramo i stotine novih mjesta za djecu”,  rekao je kratko Stanišić.

U izvještaju nadzornika zavoda ističe se da rezultati ankete za vaspitače pokazuju da postoji izraženo nezadovoljstvo atmosferom koja dominira u kolektivu, odnosima sa upravom i načinom rukovođenja.

“Od osam indikatora kvaliteta rada, nadzor je pokazao da šest ne zadovoljavaju. Raspon nezadovoljstva se kreće od 23 do 50 odsto anketiranih. Razgovor sa brojnim sagovornicima iz ustanove (različitih struktura) dodatno je produbio navedene nalaze, tako da smo identifikovali brojne slabosti. Godišnji program sadrži minimum strukturnih elemenata u skladu sa zakonom koji su značajni za obrazovno-vaspitni rad ustanove”, ističe se u izvještaju.

Kako se dodaje, u godišnjem programu nedostaju brojni podaci i planovi koji osiguravaju kvalitet vaspitno-obrazovnog rada (prioritetni ciljevi, planovi stručnih organa, Savjeta roditelja, planovi timova, samoevaluacija, plan i program prevencije nasilja, raspored i organizacija rada tehničko-administrativnog osoblja, materijalno-tehnički uslovi u vaspitnim jedinicama).

“Iako je u godišnjem programu definisana organizacija rada, u praksi su identifikovani brojni problemi koji se tiču neefikasne organizacije rada na svim nivoima premještaj vaspitača u druge vaspitne jedinice bez obrazloženja zaposlenom, loši međuljudski odnosi, nepovjerenje, nepoštovanje, odsustvo saradnje i timskog rada”, navodi se u izvještaju.

Portal Analitika