Društvo

Mulić: Spremni za sve izazove

Sistem zaštite i spašavanja, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou funkcioniše u punom kapacitetu, sinhronizovano i u skladu sa nadležnostima – ocijenio je u razgovoru za Pobjedu direktor Direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Mirsad Mulić.
Foto: M. Babović
Foto: M. Babović
PobjedaIzvor

Govoreći o normativno-strateškoj pripremi, napomenuo je da je Vlada usvojila nacionalni plan zaštite i spašavanja od zemljotresa i nacionalni plan zaštite i spašavanja od požara, kao i izvještaj o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana za realizovanje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za 2018. godinu.

OPREMA

- Ovo su vrlo važni dokumenti koji znače unapređenje sistema zaštite i spašavanja, odnosno daju potpuniju sliku odgovornosti subjekata u njemu, u smislu obaveza za realizovanje konkretnih mjera. Organizovan je i značajan broj projekata u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, koji u velikoj mjeri utiču na podizanje nivoa znanja i svijesti građana u ovoj oblasti, ali i omogućavaju opremanje subjekata sistema zaštite i spašavanja – kazao je Mulić.

Sistem službi i spašavanja, ističe sagovornik Pobjede, ojačan je tokom prošle godine, kako na lokalnom, tako i na državnom nivou.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavilo je jedan protivpožarni avion tipa „air tractor“, a prvi put za gašenje požara iz vazduha koristili kapacitete helikoptera Vojske Crne Gore. Službe zaštite i spašavanja su u odnosu na 2017. Godinu imale povećane budžete i to su iskoristile za nabavku potrebne opreme i za servisiranje postojećih materijalno-tehničkih sredstava, što je umnogome povećalo sigurnost i efikasnost intervencija – istakao je Mulić.

Kada su poplave u pitanju, podsjetio je da je Direktorat kroz projekat „IPA FLOODS“ nabavio dvije pumpe visokog kapaciteta koje crpe 5.000 litara vode u minuti, tri pumpe nešto manjeg kapaciteta, čamce, 400 metara brana za zaštitu od poplava i drugu opremu.

- Oprema koju ćemo u narednom periodu nabaviti prije svega se odnosi na zaštitu od požara i poplava. Kroz „IPA INTERREG“ tematski prekogranični projekat saradnje između Crne Gore, Italije i Albanije nabavićemo jedno multifunkcionalno vozilo vrijednosti 900.000 eura, koje će se koristiti i za gašenje požara, zaštitu i spašavanje u slučaju hemijsko, nuklearno, radiaciono, biološkog akcidenta, u slučaju zemljotresa i drugih hazarda – istakao je Mulić.

MODERNIZACIJA HELIKOPTERA

Prvi čovjek Direktorata za vanredne situacije istakao je da za ovu godinu planiraju ugradnju opreme za gašenje požara na helikopterima, te obuke pilota i vazduhoplovnog tehničkog osoblja.

- Za potrebe gašenja požara lani koristila su se tri protivpožarna aviona za gašenje požara iz vazduha, pri čemu su se helikopteri koristili za izviđanje požarišta kako bi se pravilno odlučilo prilikom odabira prioriteta za dejstvovanje protivpožarnih aviona. Za ovu godinu planirana je ugradnja opreme za gašenje požara i na helikopteru. Na ovaj način će Avio-helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova unaprijediti sistem gašenja požara iz vazduha upotrebom helikoptera – naglasio je Mulić.

Podsjetio je da su lani obučena tri pilota za ovu jedinicu, te ocijenio da se školovanjem novih pilota i vazduhoplovno tehničkog osoblja značajno unapređuju kapaciteti Aviohelikopterske jedinice.

(Opširnije u današnjoj Pobjedi)

Portal Analitika