Abiznis

Bankarski sistem apsolutno stabilan

U Centralnoj banci Crne Gore danas je održan sastanak kome su, osim predstavnika CBCG, prisustvovali glavni izvršni direktori i ostali predstavnici banaka, generalni sekretar Udruženja banaka Crne Gore i direktor Fonda za zaštitu depozita.  
Bankarski sistem apsolutno stabilan
Portal AnalitikaIzvor

Sagledavajući aktuelnu situaciju u bankarskom sektoru, prisutni su konstatovali da bankarski sistem karakteriše stabilnost, sigurnost i visoka likvidnost, što potvrđuju pokazatelji poslovanja banaka.

U periodu nakon uvođenja privremene uprave u Atlas i IBM banci (7. decembra 2018. godine), sve ključne bilansne pozicije, na nivou sistema, bilježe rast. Tako su, u ovom periodu, depoziti u 13 preostalih banaka porasli za 28 miliona eura, a likvidna aktiva za 6 miliona eura. Ukoliko se izuzmu dvije banke koje su pod mjerama CBCG (Atlas i IBM banka), koeficijent solventnosti, prema posljednjim raspoloživim podacima, na nivou sistema, iznosi 17,47%. Učešće loših kredita u ukupnim kreditima, na kraju 2018. godine, u 13 banaka, iznosilo je 5,44%, dok je učešće kredita koji kasne sa otplatom preko 90 dana 3,09%.

Ovakvi parametri potvrđuju da je bankarski sistem apsolutno stabilan i da pokušaji njegovog podrivanja, kroz spekulacije i plasiranje netačnih informacija u javnosti, nijesu uspjeli. Osuđujući takve namjere, a u cilju daljeg doprinosa jačanju sistema, dogovorena je još frekventnija komunikacija CBCG i banaka, kao i tješnja saradnja između samih banaka.

“Najvažnije parametre poslovanja banka pratimo na dnevnom nivou, a svaka banka je dužna da o eventualnim nepredviđenim okolnostima obavijesti CBCG”, istakao je guverner Žugić.

Na sastanku je bilo riječi i o toku isplate garantovanih depozita. Zaključeno je da se proces odvija efikasno i da značajan dio isplaćenih depozita ostaje u sistemu. Na osnovu podataka iz banaka, preko 40% obeštećenih deponenata ponovo oročavaju novac kod banaka isplatioca, dok se preostali dio depozita dominantno vraća u sistem, njihovim polaganjem na štednju kod ostalih banaka.

Portal Analitika