Abiznis

Više blokiranih kompanija

U Crnoj Gori je, prema podacima Centralne banke (CBCG), na kraju decembra u blokadi bilo 17,94 hiljade preduzeća i preduzetnika, 2,52 odsto više nego u novembru.

Više blokiranih kompanija
Mina Izvor

Ukupan iznos duga na osnovu kojeg su blokirani računi je 659,98 miliona eura, što je 1,68 odsto više nego u novembru.

Koncentracija duga je, kako je saopšteno iz CBCG, relativno velika, tako da deset najvećih dužnika, odnosno 0,05 odsto ukupno evidentiranih, učestvuje sa 14,38 odsto u ukupnom iznosu blokade. Njima je blokirano 94,93 miliona eura.

Oko 35,63 odsto ukupnog iznosa blokade ili 235,17 miliona eura otpada na 50 najvećih dužnika, koji čine 0,28 odsto svih evidentiranih.

U neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 2,61 hiljada dužnika čija je blokada iznosila 31,59 miliona eura, što je 4,78 odsto ukupnog iznosa blokade.

Duže od godinu u blokadi je 15,33 hiljade kompanija ili preduzetnika, kojima je blokirano ukupno 628,4 miliona eura.

Portal Analitika