Abiznis

Podnijeto 175 zahtjeva za žigosanje predmeta od dragocjenih metala

Zavodu za metrologiju je u prošloj godini, zaključno sa 30. novembrom, podnijeto 175 zahtjeva za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala.

Podnijeto 175 zahtjeva za žigosanje predmeta od dragocjenih metala
Mina biznis/Portal AnalitikaIzvor

„Za 11 mjeseci prošle godine žigosano je 74,32 hiljade grama zlata i 220,92 hiljade grama srebra“, rekli su agenciji Mina-business iz Zavoda.

Iz Zavoda su kazali da je u postupcima ispitivanja i žigosanja doneseno 29 rješenja o odbijanju žigosanja predmeta od dragocjenih metala.

„Najčešći razlozi odbijanja su nepostojanje oznaka finoće, znaka proizvođača i uvoznika i oznake METAL – na dijelu predmeta koji je izrađen od nedragocjenog metala“, objasnili su iz Zavoda.

U Zavodu je registrovano 166 uvoznika i 43 proizvođača predmeta od dragocjenih metala.

Iz Zavoda su podsjetili da su tokom februara i marta 2017. godine pokrenuli on-line kampanju kojom potrošače informišu da je u Crnoj Gori zakonom regulisano obavezno ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala.

„Tokom 2017. godine je zabilježen rast žigosanih predmeta od zlata oko 60 odsto i srebra oko 16 odsto, u odnosu na 2016“, dodali su iz Zavoda.

Povećanje broja žigosanih predmeta od zlata i srebra nastavljeno je i tokom prošle godine, kada je žigosano preko 74 hiljade grama predmeta od zlata, dok je 2017. godine žigosano blizu 23 hiljade grama zlata.

„Osim toga, u prošloj godini zabillježen je i rast broja registrovanih uvoznika i proizvođača predmeta od dragocjenih metala za 16, odnosno za četiri“, precizirali su iz Zavoda.

Zavod za metrologiju je ponovo apelovao na potrošače u Crnoj Gori da prilikom kupovine provjere da li predmeti od dragocjenih metala posjeduju sve zakonom propisane oznake - znak uvoznika i proizvođača, odgovarajuću oznaku finoće i državni žig.

„Proizvođači i uvoznici predmeta od dragocjenih metala dužni su da u prodajnim objektima izlože sliku državnih žigova i rješenje o znaku proizvođača i uvoznika predmeta od dragocjenih metala, kao i da stave na raspolaganje sredstvo, najčešće lupu, pomoću koga kupac može raspoznati i uvjeriti se u postojanje državnog žiga“, zaključili su iz Zavoda.

Portal Analitika