Ostalo

Upravni odbor ASCG izabrao organe i tijela saveza

U Podgorici je novi  predsjednik ASCG  Gojko Banjević predsjedavao  prvom sjednicom UO ASCG. Sjednici je prisusustvovao i Danijel  Furtula, novi član Upravnog odbora.
Upravni odbor ASCG izabrao organe i tijela saveza
Portal AnalitikaIzvor

Upravni  odbor usvojio je Poslovnik o radu.  Izabrani su organi i tijela Saveza u skladu sa Statutom na koji je ASCG dobio saglasnost  od strane Ministarstva sporta za usklađenost u skladu sa Zakonom o sportu.

Za direktora ASCG izabran je dosadašnji predsjednik Milorad Vuletić koji će u narednom četvorogidišnjem periodu obavljati funkciju na volonterskoj osnovi. Za sekretara izabran je dosadašnji generalni sekretar Milan Madžgalj,a Milena Mudreša obavljace funkciju Oficce menadžera ASCG.

 Za selektora reprezentacije iazbran je ponovo dosadasnji selektor Osnan Erović,stručni štab reprezentacije sačinjavaće nacionalni treneri: Zoran Jojić ( sprint i horizontalni skokovi), Drago Musić (srednje i dugo trčanje), Marko Ristić ( bacačke discipline) i Ivan Popović ( višeboji i vertikalni skokovi). Komesra takmičenja biće Savo Pavlović, a njegov zamjenik Todor Brajković.

Za predsjednika Disciplinske komisije ASCG izabran je Dragan Smolović, a za članove Milutin Jestrović i Dragan Antović. Sudijsku komisiju ASCG sačinjavaće Dragan Smolović – predsjednik i članovi Milutin Jestrović i Goran Trifunović.

U Zdravstvenu i anti-doping komisiju ASCG izabrani su dr Aleksandar Vujičić – predsjednik, dr Miodrag Tomović – zamjenik i članovi dr Radovan Raco Mijanović i dr Radmila Stanišić.

Organ za registraciju atletičara vodiće prof. Milena Mudreša, dok su u Komisiju za proglašenje najboljih u ASCG izabrani Goran Čavić – predsjednik i članovi Milena Mudreša i Todor Brajković.

U Marketing komisiju ASCG izabrani su Goran Jevrić i Božidar Jaredić, a u Komisiju za prelaske atletičara Milena Mudreša, Dragan Smolović i Vučeta Rakočević. Komisija za izdavanje sertifikata o ispravosti i dužina staza za trke na putu - prirodi u ASCG činiće Milan Madžgalj – predsjednik, Milena Mudreša – zamjenik i članovi Vojo Bukilić i Ismet Kobiljar.Glavni koordinator za školski sport ispred ASCG na nivou Crne Gore biće Budimir  Vukićević. U Komisiju za priznavanje rekorda izabrani su:Ivan Popović, Goran Čavić i Milena Mudreša, a u Komisiju za dodjelu priznanja Božidar Jaredić, Dragan Antović i Milorad Joković. Vođenje statistike u ASCG vršiće Ivan Popović i Goran Čavić, a delegati ASCG na takmičenjima biće Savo Pavlović i Todor Brajković.

Upravni odbor ASCG je zadužio sekretara Saveza da pripremi neophodnu dokumentaciju koja je potrebna u cilju preregistracije ASCG u skladu sa novim Zakonom o sportu. ASCG je medju prvima Savezima koji je uskladio Statut kod Ministarstva sporta i izabrao organe Saveza u skladu sa novim Zakonom o sportu.

Portal Analitika