Društvo

Za kofinansiranje 50 projekata NVO opredijeljeno preko 850.000 eura

U skladu sa Uredbom o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova EU, ministarka javne uprave donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova EU za 2018. godinu. Tim povodom, Ministarstvo javne uprave je organizovalo je danas zvanično potpisivanja ugovora o kofinansiranju projekata/programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije.
Za kofinansiranje 50 projekata NVO opredijeljeno preko 850.000 eura
Portal AnalitikaIzvor

“Vlada Crne Gore prepoznaje NVO kao važne partnere u realizaciji izazovnih reformi na putu u EU. U dijalogu sa predstavnicima nevladinog sektora, prošle godine smo izmijenili i dopunili Zakon o nevladinim organizacijama, kojim smo definisali nov način finansiranja nevladinih organizacija iz budžeta Crne Gore, a što je posebno značajno time smo stvorili pravni osnov za realizaciju kofinansiranja projekata NVO“, kazala je ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, na ceremoniji potpisavanja ugovora.

sa-potpisivanja-ugovora-1

Ona je saopštila da je ovo novina za naš sistem, ali i stepenica više na putu učvršćivanja partnerskog odnosa između državnog i civilnog sektora.

“Realizacijom ovog konkursa nevladine organizacije dobijaju značajnu budžetsku podršku u realizaciji projekata finansiranih iz fondova EU i pokrivanju obaveznog doprinosa na tim projektima, što je za mnoge NVO do sad bio veliki izazov“, istakla je Pribilović.

Ministarka je izrazila zadovoljstvo što će se implementirati projekti koji će u značajnoj mjeri doprinijeti evropskoj integraciji, unapređenju demokratije, borbi protiv korupcije osnaživanju svih sektora u društvu, pružanju različitih socijalnih usluga koje su nedovoljno razvijene, zaštiti životne sredine, socijalnom preduzetništvu.

“Upravo je to cilj kofinansiranja projekata i programa NVO iz nacionalnog budžeta, cijeneći kapacitet i kvalitet istih u doprinosu ravnopravnom učešću u izgradnji demokratskog, otvorenog i socijalno pravednog i održivog društva“, kazala je Pribilović.

Ministarstvo javne uprave je na osnovu Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2018. godinu, podržalo 50 projekta/programa, koje NVO sprovode u različitim oblastima od javnog interesa, na teritoriji Crne Gore, u ukupnom iznosu od 852.273,04.  Na konkurs se prijavila 71 nevladina organizacija.

Događaj je organizovan uz podršku projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i NVO u Crnoj Gori“.

Portal Analitika