Politika

Izabrani članovi Odbora za izmjenu izbornog i drugog zakonodavstva

Odbor za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva izabrao je juče, nakon rasprave i izvještaja Komisije koju je Odbor formirao u cilju provjere ispravnosti i blagovremenosti pristiglih prijava, pridružene članove iz akademske zajednice i nevladinog sektora.
Izabrani članovi Odbora za izmjenu izbornog i drugog zakonodavstva
Portal AnalitikaIzvor

Na Javni poziv za izbor pridruženih članova odbora, koji je objavljen 14. novembra, u dnevnim novinama “Dan” i na internet stranici Skupštine Crne Gore, i utvrđenim rokom za dostavljanje prijava od sedam dana od dana objavljivanja Javnog poziva, prijavila su se tri predstavnika akademske zajednice i sedam nevladinih organizacija. ​

Za dva pridružena člana Odbora, iz akademske zajednice, izabrani su prof. dr Đorđije Blažić, sa Fakulteta za državne i evropske studije i mr Boris Bastijančić, sa Univerziteta Donja Gorica. ​Komisija je nakon razmatranja dostavljenih prijava konstatovala da su sve prijave blagovremene, odnosno dostavljene u roku koji je predviđen Javnim pozivom. ​Komisija je konstatovala da prijave koje su dostavili prof. dr Đorđije Blažić, i mr Boris Bastijančić, ispunjavaju uslove tražene Javnim pozivom. ​Komisija je konstatovala da prijava koju je dostavio dr Božidar Vujičić ne ispunjava uslove tražene Javnim pozivom.

Podnosilac prijave dr Božidar Vujičić u priloženoj biografiji nije naveo podatak da pripada akademskoj zajednici već da je po zanimanju stomatolog i da se bavi tom djelatnošću. ​Za tri pridružena člana, iz nevladinog sektora, izabrani su: Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, Centar za demokratsku tranziciju i Građanska alijansa. ​Komisija je, nakon razmatranja dostavljenih prijava, konstatovala da su prijave koje su dostavile nevladine organizacije: Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, Centar za demokratsku tranziciju, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Građanska alijansa, Media centar i Bjelopoljski demokratski centar, blagovremene, odnosno, dostavljene u roku koji je utvrđen javnim pozivom.

​Komisija je konstatovala da je prijava Centra za monitoring i istraživanje – CEMI nije blagovremena, odnosno nije dostavljena i roku koji je utvrđen Javnim pozivom: Prijava za Javni poziv dostavljena je 22. novembra 2018. godine, a rok za dostavljanje prijava od sedam dana od objavljivanja Javnog poziva istekao je zaključno sa 21. novembrom 2018. godine. ​Komisija je konstatovala da prijava koju je dostavila nevladina organizacija Media centar ne ispunjava uslove tražene Javnim pozivom.

Uvidom u dostavljenu prijavu i priloženu dokumentaciju Komisija je konstatovala da je nevladina organizacija Media centar upisana u Registar nevladinih organizacija 2. aprila 2018. godine, a Javnim pozivom je traženo da uz prijavu nevladina organizacija dostavlja dokaz o upisu u Registar nevladinih organizacija, kao i dokumentaciju-dokaze da je u prethodne tri godine aktivno djelovala u vezi sa predmetom rada Odbora, dala doprinos prethodnim izbornim reformama i u oblasti rada Odbora ostvarila javnu prepoznatljivost. ​Svih petoro pridruženih članova izglasano je jednoglasno. ​Na sjednici odbora, predsjednik tog radnog tijela Branimir Gvozdenović je kazao, pozivajući se na član 8. Odluke o obrazovanju odbora, da će svi koji nisu izabrani ili čije su prijave neispravne ili neblagovremene, imati mogućnost da po pozivu i u skladu sa njihovim interesovanjem za pojedine teme iz nadležnosti odbora, biti u mogućnosti da učestvuju u radu i na taj način doprinesu rezultatima rada odbora.

Portal Analitika