Abiznis

Televizija Vijesti najveći dužnik sa 354.000 eura

Dug od 2,2 miliona napravilo 15 lokalnih radio i TV stanica, 11 komercijalnih TV stanica, 31 komercijalna radio stanica, tri mobilna i četiri kablovska operatora i 16 ostalih kupaca
Televizija Vijesti najveći dužnik sa 354.000 eura
PobjedaIzvor

od kojih je pojedinačno najveći dug bio TV Vijesti - 354.591 euro. Na drugom mjestu je bio M-tel sa 334.473, a na trećem Crnogorski Telekom sa 274.217 eura.

EMITERI

- Petnaest lokalnih radio i TV stanica, 11 komercijalnih TV stanica, 31 komercijalna radio stanica, tri mobilna i četiri kablovska operatora, 16 ostalih kupaca, na kraju 2017. dugovali su RDC-u 2,2 miliona eura fakturisanih potraživanja - navedeno je u revidiranom izvještaju o poslovanju RDC-a za prošlu godinu, koji je Vlada usvojila prije 13 dana, a juče objavila. Ukupan dug 11 komercijalnih TV iznosio je 699.258 eura, od čega polovinu duguju TV Vijesti. Pink je dugovao 116.560, MBC 89.556 eura, Prva TV 75.329, Elmag 22.638, TV Korona 18.826, Sun 9.027 eura…

Sedam operatera ukupno je dugovalo 697.136 eura. Poslije Mtela i Crnogorskog Telekoma najveći dug ima Telenor - Promonte 67.224, potom Wimax Montenegro 19.208 eura. Komercijalni radio emiteri, njih 31, ukupno su dugovali 295.982 eura, a najviše Radio Atlas 110.260, Antena M 67.361, Elmag 43.747, Radio Elmag u stečaju 24.539, Rcool 10.557, Radio Vijesti 9.943, Korona 8.137 eura…

Ukupan dug 11 lokalnih radija bio je 93.500 eura. Najviše Radija Nikšić 38.000, Ulcinj 17.896, Bijelo Polje 13.188, Pljevlja 11.689, Berane 9.372 eura… Dug četiri lokalne TV stanice bio je ukupno 114.131 euro. Najviše TV Nikšić 97.915 a TV Pljevlja 10.045 eura… Ostali kupci, njih 16, ukupno dugovali su 314.920 eura. Najveći dug je bio MUP-a 116.321, Orion Telekoma 68.410, Montenegrokomerca 27.355, Networka 26.547, RTV Mira i Teute 11.981 eura.

DOBIT

RDC je prošlu godinu završio u plusu 207.100 eura. Od toga će, kako je navedeno u informaciji za Vladu koju je potpisao izvršni direktor Slobodan Stanišić, 70 odsto biti uplaćeno Vladi, a 30 odsto u rezerve društva. Stanišić je istakao da je RDC poslovao pozitivno i pored „problema u naplati potraživanja od lokalnih i komercijalnih emitera, otežanih uslova uzrokovanih prilagođavanjem cijena usluga uslovima na tržištu telekomunikac i j a “ .

Naveo je da je zaposlenima u prošloj godini ponuđen sporazumni raskid radnog odnosa uz 12 bruto zarada, što je iskoristilo dvoje. Nezavisna revizorska kuća BDO je na finansijski izvještaj RDC-a dala mišljenje sa rezervom. U osnovi za ovakvo mišljenje se navodi to što RDC nije uradio test obezvređenja imovine na dan sastavljanja finansijskog izvještaja. Navedeno je da su nekretnine, postrojenja i oprema bili vrijedni 15,4 miliona eura.

- Pošto nijesu uradili test obezvređenja imovine nijesmo mogli da potvrdimo nadoknadivost iskazane vrijednosti imovine niti da kvantifikujemo potencijalne efekte odstupanja od standarda MRS 36 – umanjenje vrijednosti imovine - konstatovao je revizor, koji je naveo da su potraživanja na kraju godine bila 5,45 miliona eura uključujući i ona starija od godine od dospjeća. - Iako je naplata potraživanja od 264.562 eura neizvjesna, RDC nije izvršio ispravku. Za potraživanja od 387.128 nijesmo mogli da pribavimo nezavisne potvrde stanja niti da alternativnim revizorskim postupcima potvrdimo njihovu realnost - naveli su revizori.

BOJANIĆ: Redovno plaćamo

Izvršna direktorica TV Vijesti Marijana Bojanić Pobjedi je juče kazala da oni sve redovno plaćaju. - Sve obaveze iz reprograma redovno plaćamo i tu nema nikakvih problema - objasnila je ona.

Stanišić: Gotovo svi izmiruju tekuće obaveze

Slobodan Stanišić Pobjedi je juče kazao da će se u decembru ove godine vidjeti ko će od elektronskih medija dobiti pomoć u 2019. što zavisi od redovnosti izmirivanja tekućih faktura. Podsjetio je da je Vlada prije dvije godine donijela odluku da svim operaterima koji koriste usluge RDC-a otkupi 24 fakture, bez obzira na iznos.

-Tehnika plaćanja je u tranšama u periodu od pet godina. Sada se završava druga godina plaćanja, uz uslov da se tekuće fakture plaćaju uredno. U 95 odsto slučajeva ovi naši korisnici poštuju sporazum. U protivnom bi gubili pomoć, a RDC bi se naplatio kroz sudski postupak ili bi prekinuli dalje pružanje usluga - objasnio je Stanišić. Vlada je tu odluku, kaže, donijela da se ne bi opet gomilao dug, pa da mediji dobijaju pomoć iz budžeta treći put, jer je i 2012. Vlada značajno pomogla ove medije.

Na pitanje da li je tačna jednostavna računica da su ovi mediji „pojeli“ pomoć od 1,4 miliona jer duguju 2,2 miliona, Stanišić je odgovorio da je sigurno da pomoć ne bi dobili u tekućoj godini da nijesu redovno izmirivali obaveze u 2017. - Bilo je svega par njih koji nijesu ispunili uslov i pomoć im nijesmo mogli dati. Iznose ne znam napamet - kazao je Stanišić. Za operatere Stanišić kaže da na današnji dan ne duguju ništa. - Dug u izvještaju je samo presjek na kraju prošle godine jer im je rok plaćanja 30 dana od ispostavljanja faktura - kaže direktor RDC.

Portal Analitika