Abiznis

Potpisani ugovori o sa korisnicima granta od 1,5 miliona eura

Odlukom Upravnog odbora Zavod za zapošljavanje, na jučerašnjoj sjednici, odobrena je dodjela još jedne grant šeme, u iznosu od skoro 1,5 miliona eura (1.424.822,66 eura) bespovratnih sredstava, za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom.
Potpisani ugovori o sa korisnicima granta od 1,5 miliona eura
Portal AnalitikaIzvor

Novim grantom, koji predstavlja još jedan je zamajac u oblasti profesionalne rehabilitacije, omogućeno je finansiranje 31 projektne ideje. Direktor zavoda za zapošljavanje, sa korisnicima granta, danas je potpisao ugovore. Grant je dobilo 15 poslodavaca iz realnog i 16 iz nevladinog sektora što znači da je njihovo učešće, za razliku od minulih godina, sada gotovo izjednačeno.

-Raduje podatak da je došlo do promjene svijesti kod kod realnog sektora ne samo za odobravanje bespovratnih sredstava, nego i u korišćenju subvencija pri zapošljavanju lica sa invaliditetom - kazao je direktor Mustafić.

Javnim pozivom je, kao očekivani rezultat, predviđeno uključivanje najmanje 180 lica sa invaliditetom u projektne aktivnosti, zaposlenje 60% učesnika u toku trajanja projekta i realizacija najmanje 30% projekata koji za rezultat imaju zapošljavanje nakon završetka projekta.

-Shodno planiranim aktivnostima i rezultatima projekata, čije je finansiranje odobrio Upravni odbor Zavoda, kroz projeke će biti uključeno 220 lica sa invaliditetom, od čega će 172 lica biti zaposleno tokom trajanja projekta, a 65 lica sa invaliditetom će biti zaposlena nakon završetka projekta, u najkraćem trajanju od šest mjeseci – precizirao je direktor Zavoda.

On je naveo da, od ukupnog broja projekata predloženih za finansiranje, 93,55% imaju za rezultat zapošljavanje nakon završetka projekta.

-Dakle, pozitivni pomaci su vidljivi jer je očigledno da raste interesovanje poslodavaca za zapošljavanjem ove kategorije građana. Planirane aktivnosti projekata koje će se relizovati tokom ove i 2019.godine, ukazuju na to da će se nadmašiti očekivani rezultati ovog javnog poziva.

Suljo Mustafić je saopštio da se na evidenciji ZZZ nalazi 8.096 osoba sa invaliditetom. U Crnoj Gori je, kako je dodao, zaposleno 615 lica sa invaliditetom, kod 400 poslodavca koji ostvaruju pravo na subvenviju zarade. Od tih 615 osoba sa invaliditetom, njih 368 je zaposleno na neodređeno vrijeme.

-Visok nivo nezaposlenosti lica sa invaliditetom nametnuo je potrebu da se sredstva za finansiranje grant šema usmjere na realizaciju onih programa i aktivnosti koje će rezultirati povećanjem zapošljivosti tih osoba, kako bi im se omogućio samostalan i dostojanstven život. Zato je nadležna Komisija, prilikom izbora projekata za finansiranje grant šema, posebnu pažnju i akcenat stavila na najuspješnije i najodrživije predloge projekata. Samim tim, realizacijom potpisanih ugovora planira se otvaranje novih i održivih radnih mjesta, čime će se na dugoročnom planu riješti pitanje nezaposlenosti uključenih lica sa invaliditetom – kazao je Mustafić.

On je i danas ponovio apel poslodavcima da zapošljavaju osobe sa invaliditetom, koristeći povoljnosti koje im nudi država.

-Kad kažem povoljnosti za poslodavce tu prije svega mislim da zapošljavaju lica sa invaliditetom za koja mogu koristiti subvencije Fonda, koji funkcioniše u okviru Zavoda, a samim tim se oslobađaju plaćanja posebnog doprinosa Fondu. Osim toga, takvim djelovanjem, svi zajedno se oslobađamo ustaljenih predrasuda da te osobe nisu za radni angažman.

Naprotiv, među njima su brojni koji žele da rade, da se dokazuju, shodno afinitetima i mogućnostima – naveo je direktor ZZZ.

Inače, ovo je sedmi javni poziv, koji je Zavod objavio od donošenja Pravilnika koji uređuje ovu oblast a do sada je izdvojeno 9 miliona eura za finansiranje projekata koji doprinose unapređenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

Portal Analitika