Crna hronika

Vijesti Radenoviću da isplate 3.000 eura zbog povrede prava ličnosti

Kompanija „Dejli pres“, izdavač Vijesti, presudom Osnovnog suda u Podgorici treba, na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti, da plati 3.000 eura bivšem generalnom direktoru Pink M televizije Goranu Radenoviću, zbog teksta objavljenog u Vijestima u novembru prošle godine.
Vijesti Radenoviću da isplate 3.000 eura zbog povrede prava ličnosti
Nova PobjedaIzvor

Radenović je tužio Vijesti zbog teksta od 14. Novembra prošle godine pod naslovom „Sporne stotine hiljada eura u Pinku M“.

Kako se navodi u odluci suda, u koju je Pobjeda imala uvid, „Dejli pres“ je u obavezi i da ukloni tekst sa portala Vijesti.

- Obavezuje se tuženi da o svom trošku objavi izreku presude na naslovnoj strani dnevnog lista Vijesti, kao i na stranama 8 i 9 istog dnevnog lista, u prvom narednom izdanju dnevnog lista Vijesti, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja - piše u presudi.

Odbijen je kao neosnovan zahtjev Radenovića da mu Vijesti plate 7.000 eura, ali je sud taj list obavezao da mu za parnične troškove isplati 412,50 eura, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

U Radenovicevoj tužbi se navodi da su Vijesti „neistine iznijele, bez ikakavih materijalih dokaza, na način koji ukazuje na namjeru da se omalovaži integritet ličnosti tužioca“.

- Navodi koje je objavio tuženi su netačni, uvredljivi i očigledno zlonamjerni. Jedini cilj je bila diskreditacija tužioca kao osobe, stručnjaka, člana društva, ponižavanje tužioca i njegovo predstavljanje u javnosti kao nemoralne osobe koja se bavi kriminalnom djelatnošcu.

Tuženi je postupajući nesavjesno, očigledno imao namjeru da zloupotrebom slobode izražavanja tužiocu nanese štetu u profesionalnoj karijeri i porodičnom životu – piše, između ostalog, u Radenovićevoj tužbi.

Kako se u presudi navodi, „u cilju utvrđivanja osnovanosti tužbenog zahtjeva sud je pošao od čl. 20 Zakona o medijima, a koji propisuje da ako medij objavi programski sadržaj kojim se narušava zakonom zaštićeni interes lica na koje se informacija odnosi ili kojim se vrijeđa čast ili integritet pojedinca, iznose ili prenose neistiniti navodi o njegovom životu, znanju i sposobnostima, zainteresovano lice ima pravo na tužbu nadležnom sudu na naknadu štete protiv autora i osnivača medija“.

- Iz svega izloženog, sud nalazi da je objavljivanjem spornog novinskog teksta, tuženi povrijedio tužioceva zakonom zaštićena prava ličnosti - piše u presudi.

Portal Analitika