Abiznis

U državni budžet se sliva 2,8 miliona dobiti Aerodroma Crne Gore

Vlada je juče usvojila odluku Odbora direktora Aerodroma Crne Gore o utvrđivanju predloga raspodjele dobiti ove državne kompanije za 2017. godinu.
U državni budžet se sliva 2,8 miliona dobiti Aerodroma Crne Gore
Izvor

Na osnovu odluke koju je donio bord direktora 13. septembra, neto dobit Aerodroma Crne Gore iz 2017. godine u iznosu od 4,011 miliona eura biće raspoređena na način što se 70 odsto (2,8 miliona) prenosi u državni budžet, dok se 30 odsto (1,2 miliona) prenosi na neraspoređenu dobit kompanije.

Odluka uprave Aerodroma Crne Gore donijeta je u skladu sa zaključcima Vlade Crne Gore od 27. maja 2013. godine.

 

Portal Analitika