Društvo

Provosuđe bez papira uskoro u Crnoj Gori

Vlada Crne Gore, zajedno sa UNDP-om realizovaće projekat  “Unapređenje efikasnosti pravosuđa” kojim će konačno biti uveden jedinstveni informacioni sistem za kompletnu oblast pravosuđa.
Provosuđe bez papira uskoro u Crnoj Gori
Portal AnalitikaIzvor

Uvođenjem informacionog sistema optimizuje se vrijeme, racionalizuju finansijski i ljudski resursi, automatizuju postupci i neutralizuju koliko god je moguće uticaji ljudskog faktora na efikasnost; da se izbjegnu što je više moguće dokumenti u papiru (koncept "pravosuđa bez papira") da bi se obezbijedila elektronska razmjena podataka i dokumenata između pravosudnih institucija i drugih domaćih i međunarodnih institucija.

“Izrada i implementacija jedinstvenog informacionog sistema treba da obezbijedi veću transparentnost u radu pravosudnih institucija i lakši pristup pravdi kroz dostupnost elektronskih i multi-medijalnih kanala komunikacije sa građanima i javnošću generalno. Onlajn dostupnost informacija iz oblasti prava za nosioce pravosudnih funkcija i širu pravnu zajednicu, kao i implementacija najsavremenijih tehnika učenja kao što je, na primjer, učenje na daljinu, doprinijeće boljem kvalitetu njihovog rada”, piše u Informaciji koju je juče usvojila Vlada.

Opšti cilj projekta je da unaprijedi sveukupnu efikasnost i transparentnost pravosuđa u Crnoj Gori primjenom informaciono-komunikacionih tehnologija u svakodnevnom radu i upravljanju pravosudnih organa, sa fokusom na podsistem sudstva, sistem izvještavanja I praćenja, podsistem ZIKS.

Projekat će se nadovezati na rezultate koji su do sada postignuti, naročito kroz projekat "Jačanje pravosuđa u Crnoj Gori", koji je finansirala Vlada Norveške i koji je tokom nekoliko proteklih godina pružao opsežnu i vrijednu podršku crnogorskim vlastima u realizaciji preporuka istaknutih u prethodnim godišnjim izvještajima koje je pripremila EK.

Funkcionalnost informacionog sistema treba da obezbijedi automatizaciju rada u okviru organizacionih jedinica sistema pravosuđa, na takav način da se svi procesi obavljaju korišćenjem najprikladnijih podsistema informacionog sistema, uključujući i unos podataka, unošenje cjelokupnih dokumenata, evidentiranje svih promjena kroz implementaciju postupaka u svakodnevnim aktivnostima organizacionih jedinica, jednostavno pretraživanje dokumentacije u elektronskoj formi, te efikasno generisanje izvještaja iz sistema prema raznim parametrima.

Ukupna vrijednost projekta je vrijednost je oko 785 hiljada eura.

 

Portal Analitika