Podgorica

Uskoro mobilna aplikacija "Moje drvo" za ozelenjavanje Podgorice

Glavni grad u saradnji s kompanijom Amplitudo planira da lansira mobilnu aplikaciju "Moje drvo", kako bi svi zainteresovani pojedinci i kompanije mogli da kupe drvo, da ga posade na nekoj od lokacija koje će odraditi gradsko preduzeće Zelenilo i da prate njegov rast, istaknuto je danas na sastanku gradonačelnika Podgorice Ivana Vukovića, sa NVO „KOD“ i NVO „Udruženje ljubitelja Gorice i prirode“, i kompanijom „Amplitudo“.

Foto: PG Biro
Foto: PG Biro
Portal AnalitikaIzvor

Na sastanku je istaknuto da je inicijativa za sadnju 100.000 stabala koju je pokrenuo NVO KOD u skladu sa idejom o mobilnoj aplikaciji „Moje drvo“, a sve u cilju ozelenjavanja Podgorice.

„Ono što naš projekat nudi su konkretne mjere za ispunjenje tog cilja, i već imamo zainteresovane građane i kompanije koje žele da učestvuju u tom projektu. Zbog toga je važno da se ovakve ideje umreže i da se u partnerskom odnosu, uz razmjenu iskustava, dođe do najboljih rezultata, na zadovoljstvo naših građana“ istakao je graonačelnik Podgorice.

Ideja podrazumijeva da Amplitudo radi na razvoju aplikacije nazvane „Moje drvo“, koja bi građanima i kompanijama omogućila da kupe sadnicu i odaberu lokaciju na kojoj bi bila zasađena. Primarni odabir lokacija na kojima je moguće ili potrebno saditi, kao i odabir samih sadnica, radiće preduzeće Zelenilo, u skladu sa potrebama Glavnog grada, uz poštovanje pravila struke i sl.

Dakle, korišćenjem aplikacije, u koju će biti unijeti podaci dobijeni od preduzeća Zelenilo, stiče uvid u lokacije za sadnju i biljne vrste koje su adekvatne za sadnju na određenoj lokaciji, obavlja se izbor lokacije za sadnju, plaća se sadnica. Samu sadnju će izvršiti Zelenilo, a pojedinac/kompanija na taj način dobija „svoje drvo“.

Prema riječima predstavnika Amplituda, interesovanje kompanija i građana sa kojima su razgovarali o aplikaciji za ovakav vid doprinosa ozelenjavanju grada je veliko, a pojedine kompanije se interesuju i za mogućnost da se na ovaj način izvrši i uređenje ili rekonstrukcija dječijih igrališta/parkova.

Osim toga, kako je istaknuto na sastanku, Glavni grad već sprovodi značajne inicijative u ovoj oblasti. Tako je u planu i identifikacija lokacija u gradu na kojima se mogu praviti drvoredi, kao i onih lokacija na kojima su ranije postojali. To je zaokružen proces, jer se u saradnji sa NVO Udruženje ljubitelja Gorice i prirode, na Gorici već realizuje svojevrstan inkubator budućih sadnica za određene vrste koje će se saditi na tačno određenim lokacijama. Osim toga, posebna pažnja će biti posvećena onim djelovima grada kojima je potrebno ozelenjavanje, istaknuto je na sastanku.

Iz NVO KOD koja je inicijator projekta 100.000 stabala smatraju da je Podgorici potrebno ozelenjavanje, kako novih površina, tako i postojećih, uz prijedlog aktivnosti, vremenski okvir i realizaciju mjera. Oni su iskazali spremnost da sarađuju sa Glavnim gradom i kompanijom Amplitudo na realizaciji ovog projekta.

Portal Analitika