Abiznis

Uspješne destinacije benefite donose i investitorima i lokalnom stanovništvu

Turizmu su potrebni noviteti kada je u pitanju tehnologija, kako bi nastavio na pravi način da daje svoj doprinos globalnom razvoju. Stavili smo inovacije i tehnologiju u fokus ovogodišnjeg Svjetskog dana turizma, jer želimo da pošaljemo poruku da se digitalnim promjenama obezbjeđuje dobrobit za svakog, rekao je za Dnevne novine  Zurab Pololikašvili, generalni sekretar Svjetske turističke organizacije UNWTO.
Uspješne destinacije benefite donose i investitorima i lokalnom stanovništvu
Dnevne novineIzvor

“Tehnologija može da pomogne u povezivanju svih učesnika u turističkoj privredi-a to podrazumijeva i vladu, startup-ove, provajdere različitih tehnoloških rješenja, te lokalne zajednice i turiste. Na taj način mogu lakše da se sprovedu inovacije u različitim sferama, obezbijede adekvatni uslovi za rad, posluje na način koji doprinosi snaženju lokalnih zajednica i uključuje je još više u turistički sektor, ali se ujedno borimo protiv negativnih uticaja na životnu sredinu. Glavni izazov koji je pred nama jeste na koji način iskoristiti moć tehnologije u pozitivne svrhe, a istovremeno se sačuvati od rizika koje ona sobom nosi”, kazao je on.

Na pitanje da li je moguće govoriti o održivom načinu putovanja i, uopšte, turizma u vremenu kada sve više ljudi želi da iskusi život van granica sopstvene zemlje, Pololikasšili ističe da je tačno da će sve više ljudi putovati, a glavni razlozi tome su globalizacija, bolja međusobna (informatička) povezanost, te širenje potrošačkih zajednica.

“S druge strane, kako bi putovanja istovremeno učinili svima pristupačnim i održivim na dugi rok, mora se konstantno raditi na rješavanju osnovnih društvenih i ekonomskih izazova. U takve aktivnosti ne mogu da budu uključene samo vlada i administracija vezana za turizam. Naime, one ne mogu izazvati odgovarajuće promjene ako ne sarađuju sa privredom koja, s druge strane, mora biti potpuno posvećena principima održivog turizma”, navodi Pololikašvili.

Prema njegovim riječima, ovi izazovi podrazumijevaju i prevazilaženje barijera kada su u pitanju uključivanje i pristupačnost turizma za sve, te promišljeno i efikasno upravljanje rastom broja turista.

Pololilkašvili navodi da mnogi turistički centri svake godine imaju sve više stanovnika kako lokalnog, tako i posjetilaca i da je neophodno neko rješenje kako bismo u svemu tome održali balans.

“”Raspoređivanje” turista na širi prostorni okvir, podsticanje posjetilaca da dolaze van glavne sezone, analiziranje njihovog profila kako bi znali ko su gosti, te prilagođavanje marketinga u skladu s time sve su to prava rješenja za pomenute probleme. Danas smo u prilici da vidimo razvoj pametnih destinacija, što za posljedicu ima činjenicu da će sve više mjesta stalno pratiti i mjeriti uticaj turizma, ali i trendove u ponašanju turista, kako bi odgovorni mogli da donesu zaključke kako i zašto ljudi posjećuju određeno mjesto. Drugo rješenje problema podrazumijeva da se mora osigurati aktivno učešće lokalnog stanovništva u razvoju turizma područja na kome oni žive. To takođe znači da im treba predočiti da su oni ti koji imaju direktne benefite od dobrog upravljanja turizmom u njihovom okruženju”, ocijenio je Pololikašvili.

Prema njegovim riječima, pravi uspjeh danas podrazumijeva održivost, što znači obezbjeđivanje dobrih uslova rada, raspodjela zarade na članove lokalne zajednice kako bi se poboljšali uslovi njihovog života, i poboljšanje načina na koji turizam utiče na životnu sredinu.

Crna Gora je mala zemlja, sa izuzetno lijepim i raznovrsnim prirodnim i kulturnim bogatstvima, koje tek treba adekvatno valorizovati kada je u pitanju turizam. Njegov savjet za našu zemlju je da sprovodimo što više aktivnih promotivnih kampanja na tržištima sa kojih sada dolazi najviše turista, a to su sjeverna i zapadna Evropa, sjeveroistočna Azija i Sjeverna Amerika.

“Takve aktivnosti ujedno mogu pomoći da utemeljite kvalitetan pristup promociji i privučete goste sa visokoplatežnih tržišta. Jer, kao što ste i sami rekli, Crna Gora je bogata prirodnim i kulturnim resursima među i oni predtavljaju veliki potencijal za razvoj turizma”, zaključio je Pololikašvili.

Portal Analitika