Abiznis

Građani će moći pisano da se žale na službenike, šef im mora odgovoriti

Vlada je na sjednici 6. jula donijela novi Etički kodeks državnih službenika i namještenika, koji je od juče stupio na snagu. Za razliku od ranijih kodeksa, novim Etičkim kodeksom građani i službenici moći će pritužbom da se obrate starješini državnog organa, koji je je dužan da u roku 15 dana odgovori podnosiocu pritužbe.
Građani će moći pisano da se žale na službenike, šef im mora odgovoriti
P. Z.
P. Z.Autor
Portal AnalitikaIzvor

 “U odnosu na ranija uređenja Etičkog kodeksa, novim kodeksom propisano je da je starješina državnog organa, dužan da upozna sve službenike sa odredbama Etičkog kodeksa, te da službenici potpisuju izjavu o njegovom poštovanju, što čini sastavni dio personalnog dosijea službenika”, saopšteno je Portalu Analitika iz Ministarstva javne uprave.

 Takođe, u u  odnosu na ranija uređenja, a imajući u vidu činjenicu da su službenici disciplinski odgovorni za povredu Etičkog kodeksa u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, građani i službenici moći će pritužbom da se obrate starješini državnog organa.

Shodno Kodeksu,  starješina državnog organa, odnosno lice koje on ovlasti obavezan je da ispita navode iz pritužbe i pisano odgovori podnosiocu, u roku od 15 dana od dana podnošenja pritužbe, ako to stranka zahtijeva.

 Na ovaj način jača se odgovornost službenika u vršenju njihovih poslova, pa s tim u vezi, podliježu disciplinskoj odgovornosti za povredu pravila i standarda utvrđenih ovim Etičkim kodeksom, u skladu sa zakonom.

 Propisana je i mogućnost donošenja posebnih etičkih kodeksa ponašanja, u zavisnosti od etičkih standarda i pravila ponašanja koja su utvrđena ovim Etičkim kodeksom.

Etički kodeks državnih službenika i namještenika propisuje etička pravila i standarde kojih su dužni da se pridržavaju zaposleni u državnim organima, kao i u drugim organima.

Pored stručnosti, zakonitosti i efikasnosti zaposlenih za rad u državnim organima od izuzetne važnosti je i etično (moralno) postupanje i ponašanje službenika radi afirmacije i unapređenja dostojanstva i ugleda državnih službenika i namještenika, radi ostvarivanja zajedničkog dobra i javnog interesa, kao i jačanjapovjerenja građana u rad državnih organa.

 Zbog toga se Etičkim kodeksom uređuju etički standardi i pravila ponašanja koje je zaposleni dužan da primjenjuje u odnosima sa:drugim službenicima,  odnosima  prema građanima, odnosu prema radu kao i državnom organu u kojem vrši poslove.

“ Etički kodeks propisuje ključne vrijednosti i načela kojih državni službenici treba da se pridržavaju i obezbjeđuje mehanizam da se u slučaju povrede propisanih  standarda i pravila i građani i zaposleni mogu obratiti pritužbom starješini državnog organa”, zaključuju iz Ministarstva javne uprave.

P.Z.

 

 

 

Portal Analitika