Abiznis

EKIP na Globalnom simpozijumu za regulatore

Delegacija Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP), na čelu sa predsjednikom Savjeta Agencije dr Šaletom Đurovićem i izvršnim direktorom Darkom Grgurovićem prisustvuje Globalnom simpozijumu za regulatore  (GSR 2018), koji se ove godine održava od 9. do 12. jula u Ženevi (Švajcarka), u organizaciji Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU).
EKIP na Globalnom simpozijumu za regulatore
Izvor

Od 2000. godine, Globalni simpozijum za regulatore okuplja šefove nacionalnih regulatornih tijela za elektronske komunikacije i ICT iz cijelog svijeta i kao takav događaj zaslužio je reputaciju najznačajnijeg godišnjeg skupa regulatora koji tokom njegovog trajanja razmijenjuju svoja iskustva i mišljenja o najznačajnijim regulatornim pitanjima koja su identifikovana u periodu od prethodno organizovanog GSR-a.

Osim razmjene iskustava između regulatora, na GSR-u učestvuju i predstavnici  ministarstava i donosilaca politika u sektoru elektronskih komunikacija i ICT-a, lidera u industriji i drugih ključnih institucija iz oblasti ICT-a, kao i predstavnika članica ITU-a, konkretno Sektora za razvoj telekomunikacija (ITU-D). Ove godine na GSR-u učestvuju predstavnici iz 127 zemalja.

Tokom prva dva dana trajanja skupa dijalog se vodi između predstavnika regulatora, industrije, donosilaca politike i članica ITU-D sektora, dok se tokom trećeg dana održavaju dvije posebne programske cjeline. Jedna je namijenjena samo za predstavnike regulatora i donosilaca politike razvoja sektora elektronskih komunikacija i ICT-a, a druga je namijenjena za predstavnike industrije i članice ITU-D sektora.

Ovogodišnji GSR održava se pod nazivom "Nove granice regulacije". a glavne teme su "Globalni dijalog o vještačkoj inteligenciji (AI)", "Internet stvari (IoT)" i "Sajber bezbjednost – prava i regulacija, izazovi i mogućnosti".

Očekuje se da se na kraju GSR-a donesu preporuke i smjernice vezane za teme koje su bile u fokusu ovogodišnjeg GSR-a kao i da se donesu zaključci o tome kako digitalna transformacija, koja ima uticaja na brojne sektore, utiče na aspekte našeg svakodnevnog života i to: krajnjih korisnika i građana sa jedne i privrednih društava i privrede uopšte sa druge strane. Inače, digitalna transformacija već sada pomjera granice regulacije izvan tradicionalne regulacije sektora telekomunikacija i ICT-a.

Tokom boravka na GSR-u, predstavnici Agencije su održali sastanak sa direktorom Sektora za razvoj telekomunikacija (ITU-D), gospodinom Brahima Sanouom. Tom prilikom je gospodin Sanou upoznat sa stepenom razvoja tržišta elektronskih komunikacija u Crnoj Gori, regulatornim aktivnostima Agencije te ciljevima i stepenu implementacije Strategije razvoja informacionog društva u Crnoj Gori do 2020. godine, koju je usvojila Vlada Crne Gore.

Takođe je na obostrano zadovoljstvo konstatovano da Agencija i ITU imaju veoma uspješnu saradnju koja se ogleda i kroz zajedničku organizaciju Međunarodne konferencije regulatora regiona Centralne i Jugoistočne Evrope, koja se inače i ove godine, 16. put po redu, održava u Budvi u sklopu Infofesta, manifestacije koju je Vlada Crne Gore još davne 1993. godine proglasila manifestaciojm od posebnog državnog interesa.

"Podsjećamo da su najviši zvaničnici ITU-a, poput bivšeg generalnog sekretara, gospodina Hamadoun Toure-a (2008. godine), sadašnjeg generalnog sekretara, gospodina Houlin Zhao-a (2014. godine), direktor Sektora za razvoj telekomunikacija, gospodin Brahima Sanou (2016. godine) učestvovali na Konferencijama u Budvi. Ovom prilikom je gospodin Sanou pozvan da i ove godine, ukoliko mu to budu dozvoljavale obaveze, posjeti Budvu i Crnu Goru, tokom održavanja 16. po redu Međunarodne konferencije regulatora, koja će u periodu od 30.09-03.10.2018. godine biti održana pod nazivom "Razvoj regulatornog okvira za digitalnu budućnost", saopšteno je Portalu Analitika iz EKIP-a.

Portal Analitika