Podgorica

Stari aerodrom dobio bunar za odvođenje voda

U Podgorici, na Starom aerodromu danas su završeni radovi na iskopavanju bunara za odvođenje atmosferskih voda sa dijela ulice Veljka Vlahovića.
Stari aerodrom dobio bunar za odvođenje voda
Portal AnalitikaIzvor

Čistoća d.o.o. izvela je zemljane radove na iskopu, a Agencija za stanovanje potrebne armirano betonske, armiračke i zidarske radove.

Upojni bunar je visok tri metra, a prekriven je pokrovnim montažnim armirano-betonskim pločama.

Čistoća d.o.o. izvršiće nasipanje zemljanim materijalom do visine okolnog terena.

Portal Analitika