Društvo

Završena realizacija projekta „Čist vazduh, zdrava životna sredina“

Dodjeljivanjem nagrada učenicama osnovnih i srednjih škola u Podgorici koji su pokazali najveći nivo znanja dostignutog kroz edukativne radionice, obilježen je završetak projekta Čist vazduh, zdrava životna sredina. Projekat je imao za cilj razvijanje svijesti djece i mladih o potrebi očuvanja životne sredine sa fokusom na edukaciju o kvalitetu vazduha kao najvažnijem ekološkom faktoru koji utiče na čovjeka.
Završena realizacija projekta „Čist vazduh, zdrava životna sredina“
Portal AnalitikaIzvor

Kroz edukativne radionice, edukativna predavanja, izlete, akcije sadnje, pripremu edukativnih materijala, u ovaj program uključeno je bilo oko  250 učenika iz 5 osnovnih i 5 srednjih škola iz Podgorice. Kroz ove aktivnosti učenike smo upoznali sa tim koji su glavni izvori zagađenja vazduha, ko su najveći zagađivači vazduha u našoj zemlji, posljedicama lošeg stanja vazduha i oblicima ponašanja koji mogu doprinjeti njegovom očuvanju i unapređenju.

Projekat Čist vazduh, zdrava živona sredina finansiralo je Ministarstvo finansija kroz dio prihoda od Igara na sreću.

Portal Analitika