Abiznis

Podaci o pojedinačnom stanju depozita bankarska tajna

U skladu sa članom 84 Zakona o bankama, podaci o pojedinačnom stanju depozita smatraju se bankarskom tajnom, te ih CBCG ne može objavljivati. Podaci koji predstavljaju bankarsku tajnu mogu se učiniti dostupnim jedino na osnovu izričite saglasnosti vlasnika podataka, ili na zahtjev nadležnog državnog organa, saopšteno je iz Centralne banke povodom teksta "„Traže da se objelodani ko se sve krije iza 50 miliona eura depozita“, objavljenog u današnjoj Pobjedi.
Podaci o pojedinačnom stanju depozita bankarska tajna
Portal AnalitikaIzvor

"Napominjemo da se Centralna banka Crne Gore ranije oglašavala ovim povodom i dala pojašnjenje o zakonskom ograničenju objavljivanja individualnih podataka. Radi potpune informisanosti javnosti, dajemo ponovno pojašnjenje. U skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore, CBCG prikuplja i statistički obrađuje i objavljuje podatke i informacije. Kao odgovorna i transparentna institucija, poštujući zakonska ovlašćenja, CBCG objavljuje redovno (mjesečno) podatke prikupljene u skladu sa odlukama o izvještajima koji se dostavljaju ovoj instituciji.  Monetarna statistika, koja se mjesečno objavljuje na internet stranici CBCG, usklađena je sa metodologijom MMF-a i ECB-a za kompilaciju monetarne i finansijske statistike", ističe se u saopštenju.

Kako je pojašenjeno, poštujući princip povjerljivosti, podaci se objavljuju na agregatnom nivou, uz detaljan prikaz svih pozicija bilansa stanja banaka, po sektorima i ročnosti. Struktura pozicije bilansa stanja po sektorima sadrži i prikaz za sektor Nevladine i druge neprofitne institucije na agregatnom nivou.

"Prema Uputstvu Centralne banke Crne Gore za knjiženja na pojedinim računima kontnog okvira za banke, na računima kontnog okvira koji se odnosi na Nevladine i druge neprofitne institucije, rezidente, knjiže se potraživanja/obaveze domaćih nevladinih organizacija (nevladina udruženja i nevladine fondacije) i drugih neprofitnih organizacija: sindikalne organizacije, udruženja građana, profesionalna udruženja, političke partije, vjerske zajednice, sportske organizacije, udruženja umjetničkog stvaralaštva. Postoje posebni računi kontnog okvira za knjiženje sredstava nerezidenata, zavisno od sektorske pripadnosti institucije", zaključuje se u saopštenju.

Portal Analitika