Turizam

Ko će za terasu i kvadrat više, moraće da plati duplo

Direkcija za izgradnju i uređenje Kotora je ovih dana podsjetila vlasnike ugostiteljskih objekata u Kotoru da je počelo ugovaranje zakupa za 2018. godinu.

Ko će za terasu i kvadrat više, moraće da plati duplo
Skala radioIzvor

Rato Brajković, direktor Direkcije je za Skala radio kazao da su vlasnici, odnosno podnosioci zahtjeva dužni da dostave Direkciji potvrdu o izmirenom zakupu terasa za 2017. godinu. Potvrdu, iz koje se vidi da zakupac nema dugovanja za prethodnu godinu, izdaje Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, kazao je Brajković. Osim ove, potrebno je dostaviti i potvrdu o izmirenom komunalnoj taksi. Nju izdaje Sekretarijat za budžet, lokalne prihode i finansije, a potvrdu o izmirenoj komunalnoj naknadi za odvoz smeća, Komunalno preduzeće Kotor. Brajković je podsjetio da je neophodno pribaviti i potvrdu koju izdaje Komunalna policija, a radi se o poštovanju komunalnog reda u 2018. godini.

Brajković je kazao da su vlasnici ugostiteljskih objekata, po evidenciji koju imaju, izmirili svoje obaveze i na taj način stekli jedan od uslova za produženje ugovora u ovoj godini.

Cijena po kvadratnom metru je povećana sa 16.50 € na 20 € u prvoj zoni, što je oko 20%, a proporcionalno je veća cijena u ostalim zonama, kazao je Brajković.
Cijena kvadratnog metra za proširenje terase je 40 €, duplo više od kvadrata terasa u dosadašnjem zakupu.

Zahtjevi se podnose do 10. marta ove godine. Obrazac zahtjeva se nalazi u Građanskom birou i na sajtu Opštine Kotor, a može se uzeti i u prostorijama Direkcije.

Što se tiče izdavanja poslovnih prostora i prenamjene u starom gradu turskim državljanima, Brajković je izričit da Direkcija nije imala takvih slučajeva niti je izdala prostor nekome ko ga nije koristio do sada. Dakle, ni riječi o tome da je Direkcija izdala Turcima, kako se čulo ovih dana, poslovni prostor za suvenirnicu ili prodavnicu, a nije bilo ni prenamjene prostora.

 

Portal Analitika