Abiznis

Sjajni rezultati Turističke inspekcije: Katanac na 114 objekata, kazne 648.279 eura

Turistička inspekcija koja posluje u okviru Uprave za inspekcije poslove ostvarila je sjajne rezultate u prvom mjesecu ljeta, pokazuju zvanični podaci. Tako je ova inspekcija obavila čak 8.407 inspekcijskih pregleda, podnijela prekršajnih naloga u iznosu 648.279 eura, donijela rješenje o zabrani djelatnosti za 208 objekata i zapečatila čak 114 objekata.
Sjajni rezultati Turističke inspekcije: Katanac na 114 objekata, kazne 648.279 eura
Portal AnalitikaIzvor

Prioritet ove inspekcije bilo je postupanje po žalbama potrošača. Inspekcijskim pregledima utvrđeno je 3.870 nepravilnosti.

“Analiza utvrđenih nepravilnosti u oblasti ugostiteljskih usluga ukazuje na kršenje zakonskih odredbi koje se najviše odnose na: otpočinjanje obavljanja djelatnosti bez odobrenja (230), neispunjavanje minimalno-tehničkih uslova u ugostiteljskim objektima (759), dovođenje korisnika usluge u zabludu zbog neisticanja oznake propisane vrste i naziva objekta (138), neutvrđivanje i nepridržavanje utvrđenih normativa o utrošku namirnica (372), neisticanje na vidnom mjestu cijena usluga koje se nude u objektu (289), neposjedovanje cjenovnika usluga na svakom stolu u objektu (449) i neizdavanje fiskalnih računa sa oznakom vrste, količine i cijenom pružene usluge (70)”, piše u Izvještaju.

Turistička inspekcija je ustanovila i nepravilnosti koje se tiču usluživanja proizvoda bez podataka o porijeklu, kvalitetu, svojstvu proizvoda - deklaracija proizvoda (162), reklamiranje usluga suprotno rješenju o radu, što dovodi u zabludu krajnjeg potrošača (13), neažurno vođenje knjige gostiju (28), neažurno vođenje knjige žalbi (232) i usluživanje i točenje alkohola maloljetnim licima i neisticanje obavještenja o zabrani točenja alkohola maloljetnim licima (19).

U izvještajnom periodu, u oblasti turističkih usluga, utvrđene nepravilnosti su se odnosile na: obavljanje djelatnosti bez odobrenja i to: pružanja usluga na kupalištima (32), usluga turističkih agencija bez licence (6), obavljanje sportsko-rekreativnih i avanturističkih aktivnosti (16), usluge turističkog vodiča (41), izdavanje skutera (32), usluge na plovnim objektima (18).

Nepravilnosti koje se odnose na turističku djelatnost, čijim otklanjanjem se štiti korisnik turističkog proizvoda su: neopremljenost kupališta (tuševi, kabine za presvlačenje, bove i sl. (4), neorganizovanje spasilačke službe na kupalištu (36), neoslobađanje jedne polovine plaže od plažnog mobilijara (48), neisticanje cijena usluga (17), poslovnica turističke agencije ne ispunjava propisane minimalno-tehničke uslove (1), neizdavanje fiskalnih računa (6), neisticanje i neobjavljivanje cijena svake pojedinačne usluge (17), nevođenje knjige žalbi (9),pružanje rent-a car usluga bez odobrenja za rad (5), otpočinjanje obavljanja djelatnosti na skijalištu bez odobrenja za rad (1).

U slučajevima otpočinjanja obavljanja djelatnosti bez odobrenja za rad i točenja alkohola maloljetnim licima inspekcija je preduzimala zakonom propisane mjere pečaćenja objekata, te na taj način obezbjeđivala siguran i bezbjedan ambijent korisniku usluga.

Na osnovu utvrđenih nepravilnosti Turistička inspekcija je u izvještajnom periodu preduzimala sledeće upravne i prekršajne mjere i radnje: 2.523 Ukazivanja, 257  Rješenja o otklanjanju nepravilnosti, 208 Rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti, dok je 114 objekta.

Inspekcija je uradila 17 Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdala 1.622 prekršajna naloga u iznosu od 648.279 eura.

Prioritet u radu ove inspekcije bile su prijave gostiju koje su primane putem Call Centra Uprave za inspekcijske poslove, neposredno preko inspektora ili u službenim prostorijama.

U izvještajnom periodu ukupno je primljeno 743 prijava, po kojima su inspektori postupali bez odlaganja i preduzimali odgovarajuće mjere i radnje u skladu sa zakonom.

“Najveći broj prijava gostiju odnosio se na nelegalan rad ugostiteljskih objekata, neizdavanje fiskalnih računa, neisticanje i nepridržavanje istaknutih cijena usluga, neispunjavanje minimalno-tehničkih uslova u prostorijama u kojima se pružaju usluge, točenje alkohola maloljetnim licima i usluge privatnog smještaja”, zaključuje se u Izvještaju.

P.Z.

 

Portal Analitika