Politika

Demokrate: Vujanović ne treba da donese ukaz o proglašenju Zakona

Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović ne treba da donese Ukaz o proglašenju Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda, kojim su ukinute naknade za majke sa troje i više djece, jer za to ne postoje uslovi, smatraju u Demokratskoj Crnoj Gori.
Demokrate: Vujanović ne treba da donese ukaz o proglašenju Zakona
Portal AnalitikaIzvor

Ta partija je, u pismu Vujanoviću koje je potpisao član Presjedništva Demokrata, Neven Gošović, navela razloge zbog kojih, kako su rekli, predsjednik države ne treba da donese Ukaz o proglašenju Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda, kojom je ocijenjeno da odredbe zakona kojima su majke ostvarile pravo na doživotnu naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, nijesu saglasne sa Ustavom.

"Riječ je o Zakonu koji sadrži koliziju normi, koja onemogućava njegovu jednistvenu primjenu", kaže se u saopštenju Demokrata.

Kako se navodi, odredbama člana 12 tog Zakona propisano je da se njegovim stupanjem na snagu obustavlja izvršenje konačnih, odnosno pravosnažnih rješenja centara za socijalni rad, kojim je umanjena naknada majkama po osnovu rođenja troje ili više djece.

"Više hiljada rješenja na koja su uložene žalbe Ministarstvu rada i socijalnog staranja, odnosno tužbe upravnom sudu, još uvijek nijesu konačna, odnosno pravosnažna, i danom stupanja na snagu novousvojenog Zakona ne može doći do obustave njihove primjene", saopštile su Demokrate.

Kako su kazali, sa druge strane, odredbama člana četiri tog Zakona, majkama kojima je radi korišćenja prava na naknadu njihovom voljom prestao radni odnos, određen je rok od 30 dana za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje mjesečne naknade predviđene novousvojenim Zakonom. 

"Takođe, članom 10 tog Zakona korisnicama prava po osnovu vremena provedenog na evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje, ostavljen je rok od 15 dana za ponovnu prijavu na evidenciju Zavoda za zapošljavanje", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da korisnice prava na ostvarenu naknadu imaju na zakonu zasnovano pravo i interes da u pokrenutom upravnom, odnosno sudskom postupku, štite svoja prava, posebno ako se ima u vidu da se novousvojenim Zakonom ta prava značajno umanjuju ili u potpunosti ukidaju.

"Međutim, korišenje prethodno određenog prava na naknadu do konačnosti, odnosno pravosnažnosti osporenih rješenja, onemogućava više hiljada korisnica naknade, podnosioca žalbi odnosno tužbi, da zahtjev za ostvarivanje prava predviđenih novodonesenim Zakonom mogu podnijeti u predviđenom roku od 30, odnosno 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona", navode Demokrate.

Jasno je, kako dodaju, da korisnice prava na naknadu to pravo ne mogu koristiti po oba osnova, do konačnosti, odnosno pravosnažnosti postojećih rješenja, i istovremeno u zakonom ostavljenom roku aplicirati za ostvarivanje prava predviđenih novodonesenim Zakonom. 

"Ovakva kolizija normi jednog te istog zakona više hiljada korisnica prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece dovodi u krajnje nedopustiv pravni položaj, da ne mogu znati što im valja činiti", smatraju Demokrate.

Oni su ukazali da je Ustavom Crne Gore utvrđeno da je predsjednik države dužan da proglasi zakon u roku od sedam dana od dana usvajanja zakona, ili da zakon vrati Skupštini na ponovno odlučivanje. 

Javnosti je, kako je saopšteno iz Demokratske Crne Gore, poznat stav Vujanovića da ustavno ovlašćenje vraćanja zakona Skupštini na ponovno odlučivanje, primjenjuje samo u slučaju kada ocijeni da usvojeni zakon sadrži koliziju normi.

"Kako novodoneseni Zakon o izvršenju Odluke Ustavnog suda sadrži nedopustivu koliziju navedenih normi, ne postoje uslovi za donošenje Ukaza o proglašenju tog Zakona", smatraju Demokrate.

(mina)

Portal Analitika