Abiznis

Crnogorski Telekom: Novine u ponudi u fiksnoj mreži

Crnogorski Telekom najavljuje novine u ponudi za korisnike fiksne mreže (fizička lica), koje uključuju niže cijene kombinovanih paketa za nove korisnike, počev od 10. jula 2017. godine, kao i promjene u ponudi fiksne telefonije, počev od 1. avgusta 2017. godine.
Crnogorski Telekom: Novine u ponudi u fiksnoj mreži
Portal AnalitikaIzvor

Uvode se novi Extra Trio i Extra Duo Optika paketi koji će imati nižu cijenu i nove brzine interneta u odnosu na pakete iz aktuelne ponude. Mjesečna pretplata  novog Extra Trio paketabiće 28,90 eura (sa PDV-om), što je šest eura povoljnije od dosadašnjeg Extra Trio Start paketa, a ponuda važi za nove i postojeće korisnike koji produže ugovor. Paket uključuje neograničene pozive u Telekom fiksnoj mreži(primjenjuje se politika fer korišćenja resursa), Extra TV Start paket uz Arenasporti internet brzine do 40 Mbps.

Mjesečna pretplata novog Extra Duo Optika paketa je 21,90 eura (sa PDV-om), umjesto dosadašnjih 24,90 eura. Paket sadrži 100 minuta ka svim mobilnim mrežama u Crnoj Gori, 2000 minuta ka Telekom fiksnoj i mobilnoj mreži i internet brzine do 40 Mbps. Ponuda se odnosi na nove korisnike i postojeće koji produže ugovor. Takođe, uvodi se promotivni Extra Duo Optika Plus paket koji će imati brzinu 100/10 Mbps sa mjesečnom pretplatom od 31.90 eura (sa PDV-om).

U cilju promovisanja Telekomove ponude internet i TV servisa, novim korisnicima interneta ili TV paketa koji u promotivnom periodu od tri mjeseca dodaju neki od ova dva servisa (internet ili ExtraTV), kompanija odobrava popust od 50% na dodati servis odnosno 100% na oba dodata servisa, za period od šest mjeseci.

Dosadašnji korisnici Standard i Super paketa fiksne telefonije koji pored govornih, imaju dodatne Telekom servise (internet i/ili TV uslugu), ubuduće će koristiti Standard Flat i Super Flat pakete  koji im omogućavajunove povoljnosti-2000 minuta ka Telekom mobilnoj mreži.Telekom time nagradjuje njihovo povjerenje omogućavajući im bezbrižno telefoniranje ka Telekom mobilnoj mreži.

U okviru promjena u ponudi fiksne telefonije,uvodi se mjesečna pretplata za Standard i Super paket  od 3,83eura (sa PDV-om)  koja omogućava 2000 minuta zapozive ka Telekom fiksnoj i 2000 minuta za pozive ka mobilnoj mreži Telekoma. Ova promjena važi za sve korisnike Standard i Super paketa (fizička lica) koji koriste isključivo govorne servise bez interneta i/ili TV usluge Crnogorskog Telekoma. Ukoliko ovakva promjena ne bude odgovarala njihovim potrebama,mogu ugovoriti novi Basic paket koji će zadržati cijenu paketa koji su do sada koristili uz uključenih 50 minuta u lokalu u periodu jakog i 50 minuta u periodu slabog saobraćaja. Mjesečna naknada za pristupfiksnoj mreži Telekoma od 6,07 eura (sa PDV-om)ostaje nepromijenjena.

Osim toga, uvode se i nove funkcionalnosti Extra TV usluge, u skladu sa potrebama korisnika. Ponuda je obogaćena novim  kanalima: Jim Jam, Pink LOL, Pink HA HA, Pink Show, Pink Serije i Pink Kuvar, kao i Travel kanal, koji će od jula biti dostupan korisnicima. Kompanija kontinuirano radi na unapređenju Extra TV ponude, pa korisnici mogu očekivati još novih sadržaja, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.

Više o svim novinama u ponudi korisnici mogu saznati na internet stranici www.telekom.me, dolaskom u T-centar i pozivom na broj 1500.

Portal Analitika