Protokol

Marković u zvaničnoj posjeti Savjetu Evrope

Crnogorski premijer Duško Marković sjutra će govoriti na Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (SE) i odgovarati na pitanja poslanika.
Marković u zvaničnoj posjeti Savjetu Evrope
Portal AnalitikaIzvor

Marković boravi u Strazburu u zvaničnoj posjeti SE povodom desete godišnjice članstva Crne Gore u toj međunarodno organizaciji.

Najavljeno je da će Marković razgovarati sa generalnim sekretarom SE Torbjornom Jaglandom, predsjednikom Parlamentarne skupštine SE Pedrom Agramuntom i predsjednicom Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Gudrun Mosler Tornstrom.

Crnogorski premijer će posjetiti i Evropski sud za ljudska prava gdje će razgovarati sa predsjednikom Suda Gvidom Raimondijem.

SE je međunarodna organizacija osnovana 1949. godine, sa ciljem promovisanja demokratije, zaštite i promocije ljudskih prava i obezbjeđivanja vladavine prava u državama članicama. 

Sjedište SE je u Strazburu. Organizacija ima 47 država članica.

Crna Gora je 11. maja 2007. godine postala punopravna članica SE. Stalna misija Crne Gore pri SE otvorena je 1. oktobra 2007. godine.

Parlamentarna skupština SE je forum kojeg čine 324 predstavnika-poslanika i 324 zamjenika izabranih od nacionalnih parlamenata zamalja članica.

Skupština se sastaje u Strazburu četiri puta godišnje na plenarnim petodnevnim sjednicama (kraj januara, aprila, juna i septembra). Zaključci sa sjednica predstavljaju smjernice za aktivnosti Komiteta ministara.

Evropski sud za ljudska prava je međunarodni sud osnovan 1959. godine koji čine 47 sudija. Sjedište Suda je u Strazburu. 

Sud odlučuje o predstavkama pojedinaca ili država u kojima se tretiraju povrede ljudskih prava zagarantovanih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Sud djeluje kao najviša instanca za zaštitu ljudskih prava nakon što se iscrpe svi pravni ljekovi u sudskim postupcima u državama članicama.

Portal Analitika