Abiznis

Vlada će uvesti nižu stopu doprinosa za mlade, ali i za mini poslove

Važna podsticajna mjera za formalizaciju neformalnih radnika koji rade nepuno radno vrijeme moglo bi da bude uvođenje povoljnijeg poreskog tretmana za tzv. mini i midi poslove, po uzoru na pozitivno iskustvo razvijenih zemalja. Kod mini poslova, stope doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje su bitno niže od standardnih, dok stopa poreza na dohodak može biti i nulta. Za midi poslove stope doprinosa su više od onih za mini poslove, ali još uvijek niže od standardnih, kako bi se olakšao njihov prelazak u standardno zaposlenje, navodi se u Akcionom planu.
Vlada će uvesti nižu stopu doprinosa za mlade, ali i za mini poslove
Portal AnalitikaIzvor

Vlada Crne Gore predstavila je Akcioni plan za suzbijanje sive ekonomije u kome se prvi put pominju i stimulativne mjere u vidu nižih doprinosa za mlade do 25 godina, ali i za obavljanje mini poslova.

“Stimulativne mjere za suzbijanje sive ekonomije imaju za cilj da doprinesu smanjenju fiskalnog deficita i kroz set mjera podstaknu privredne subjekte da u cjelosti ili dio svog poslovanja iz oblasti sive ekonomije prebace u legalne tokove. Treba napomenuti da određeni broj ovih mjera podrazumijeva duži vremenski period implementacije”, navodi se u Akcionom planu.

Značajan udio sive ekonomije je zastupljen i u oblasti zapošljavanja, a naročito tokom ljetnje turističke sezone.

“U tom smislu kao važna podsticajna mjera za formalizaciju neformalnih radnika koji rade nepuno radno vrijeme moglo bi da bude uvođenje povoljnijeg poreskog tretmana za tzv. mini i midi poslove, po uzoru na pozitivno iskustvo razvijenih zemalja. Kod mini poslova, stope doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje su bitno niže od standardnih, dok stopa poreza na dohodak može biti i nulta. Za midi poslove stope doprinosa su više od onih za mini poslove, ali još uvijek niže od standardnih, kako bi se olakšao njihov prelazak u standardno zaposlenje”, predlaže se u dokumentu.

Stimulativna mjera bi mogla i da bude uvođenje diferencirane stope poreza i doprinosa na zarade zavisno od starosne kategorije, tako da budu niže stope za mlade kategorije stanovništva, npr. za novozaposlena lica do 25 godina starosti.

“Da bi se podstakla radna aktivnost lica koja su korisnici socijalnih davanja potrebno je analizirati mogućnost uvođenja modela beneficija za rad, koji bi motivisao ovu kategoriju lica za radno angažovanje, i bio destimulativan za korišćenje socijalnih davanja”, poručuje se u Planu.

Podsticaj za bezgotovinska plaćanja: Najvažnija mjera u oblasti finansijskog sektora bila bi smanjenje gotovinskih plaćanja i podsticaji bezgotovinskog plaćanja.

“Prelazak na bezgotovinski vid plaćanja, smanjio bi učešće transaktora u sivoj ekonomiji. Pri tome, akcenat je na stimulativnim mjerama koje će podstaći upotrebu bezgotovinskih transakcija. Plaćanje korišćenjem elektronskog novca je moguće podstaći uvođenjem mogućnosti elektronskog plaćanja i u sektorima u kojima dominira plaćanje gotovinom (ugostiteljstvo, taksi usluge, i sl.). u vezi sa tim potrebno je analizirati mogućnost subvencionisanja terminala malim i mikro preduzećima, ograničene poreske podsticaje za plaćanja izvršena elektronskim putem ili uvođenje prepaid kartica osobama koje nemaju račun u bankama kako bi se omogućilo njihovo uključivanje u formalni sektor”, zaključuje se u dokumentu.

P.Z.

Portal Analitika