Abiznis

Misija Eurostata u Crnoj Gori

Ministar finansija Darko Radunović sastao se danas sa delegacijom EUROSTAT-a koju je predvodio direktor Direktorata za kooperaciju u ESS, međunarodnu saradnju i resurse, Pieter Everaers, kao i predstavnicima MONSTAT-a, na čelu sa direktoricom dr Gordanom Radojević.
Misija Eurostata u Crnoj Gori
Portal AnalitikaIzvor

Uz konstataciju da je crnogorski Zavod za statistiku u proteklom periodu ostvario ogroman pomak na polju kvaliteta obrade podataka i usluga koje pružaju, sagovornici su razgovarali na temu značaja i potrebe daljeg razvoja kapaciteta MONSTAT-a, u smislu povećanja ljudskih, finansijskih i prostornih kapaciteta, u cilju približavanja standardima razvijenih članica Evropske unije.

Posebna pažnja posvećena je razmjeni informacija o narednom Popisu stanovništva Crne Gore, koji je planiran za 2021. godinu, odnosno istaraživanju mogućnosti za napuštanje tradicionalne metodologije adresnog, odnosno ,,od vrata - do vrata“, modela prikupljanja podataka, i prelazak na registarski, odnosno metod administrativnog Popisa zasnovanog na bazama podataka o stanovništvu, a koji se primjenjuje u svim zemljama EU.

Osim činjenice da bi Crna Gora bila jedina zemlja u regionu koja je napustila tradionalni metod sprovođenja Popisa i na taj način značajno iskoračila kada je u pitanju proces evropskih integracija u odnosu na druge zemlje Zapadnog Balkana, ministar je ukazao na značaj pružanja podrške ovakvim inicijativama, koje osim profesionalnih imaju i jasne implikacije na podizanje  standarda poslovanja i modernizaciju društva uopšte.

O pomenutim temama i modelima podrške daljeg razvoja MONSTAT-a, kroz komunikaciju sa svim resornim državnim organima i koordinaciju na nivou Vlade, dogovoreno je da se detaljno razgovara u narednom periodu.

Portal Analitika