Crna hronika

Akcija „Mladost“: Tri maloljetnika zatečena u kockanju

Službenici Uprave policije MUP-a – Centra bezbjednosti Herceg Novi su tokom vikenda, sprovodeći akciju „Mladost“ usmjerenu na otkrivanje i suzbijanje maloljetničke delikvencije i sa njom uzročno – posljedično povezanih devijantnih ponašanja, kontrolisali veći broj ugostiteljskih objekata, kladionica i kazina u Herceg Novom, u cilju otkrivanja i suzbijanja omogućavanja konzumiranja alkohola maloljetnicima i omogućavanja klađenja i kockanja maloljetnim licima.
Akcija „Mladost“:  Tri maloljetnika zatečena u kockanju
Portal AnalitikaIzvor

Službenici CB Herceg Novi su ovu akciju sproveli shodno operativnim saznanjima da se maloljetnicima u jednom broju objekata dozvoljava konzumiranje alkohola i kockanje.

Policijski službenici su dakle u UO „Amadeus“ zatekli dva maloljetna lica, stara 16 godina, u kockanju na poker aparatima. U skladu sa Zakonom o postupanju prema maloljetnicima, maloljetna lica su istoga dana po pozivu pristupila u službene prostorije CB Herceg Novi, u prisustvu roditelja, radi davanja obavještenja u svojstvu građanina na zapisnik na okolnosti kockanja na poker aparatima u ugostiteljskom objektu „Amadeus“.

Službenici CB Herceg Novi su takođe, u objektu kasina „Saturnus“, zatekli jedno  maloljetno lice, starosti 17 godina, u kockanju na aparatu za rulet. S obzirom da roditelji maloljetnog lica nijesu bili u Crnoj Gori, obavještenje u svojstvu građanina na zapisnik od maloljetnika prikupljeno je u prisustvu psihologa Centra za socijalni rad Herceg Novi, o čemu su roditelji prethodno upoznati i za što su dali saglasnost.

Spisi predmeta u vezi postupanja policijskih službenika CB Herceg Novi u ova događaja biće proslijeđeni Upravi za inspekcijske poslove – Odsjeku za inspekciju za igre na sreću, budući da je procesuiranje pravnih lica zbog omogućavanja maloljetnim licima da se kockaju odnosno klade u nadležnosti ovog organa. 

Portal Analitika