Društvo

Ozon/CDT: Brošura o participativnom budžetiranju za mlade Nikšićane

Ekološki pokret ,,Ozon“ i Centar za demokratsku tranziciju (CDT) razvili su u okviru projekta ,,Tvoj grad, tvoj novac, tvoj izbor“, edukativni materijal o participativnom budžetiranju namijenjem mladim Nikšića.
Ozon/CDT: Brošura o participativnom budžetiranju za mlade Nikšićane
Portal AnalitikaIzvor

,,Imajući u vidu aktuelnost teme, skoro usvajanje budžeta opštine Nikšić za 2017. godinu, smatramo da će edukativna brošura dorpinijeti boljem razumijevanju učešća javnosti u procesu donošenja odluka, naročito kod mladih ljudi od kojih se očekuje da budu budućnost našeg grada.“ – istakao je Aleksandar Perović, direktor Ekološkog pokreta ,,Ozon“.

Pravo građana da učestvuju u procesu odlučivanja garantovano je čitavim nizom međunarodnih i nacionalnih dokumenata kao što su: Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, Zakon o budžetu, Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o ratifikaciji konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija) i Zakon o slobodnom pristupu informacijama, koji građanima daje pravo da dobiju tražene informacije o utrošenim sredstvima u budžetu, a tu su još i Statuti opština.

,,Participativno budžetiranje je proces koji uključuje pravovremeno informisanje i pružanje prilika građanima za davanje konstruktivnih prijedloga koji se potom uključuju u budžet, a kako bi mladi trebali biti najkreativniji i najaktivniji dio stanovništva, vjerujemo da će boljim razumijevanjem svojih prava biti i spremniji za konkretne građanske inicijative čiji će cilj biti unapređenje kvaliteta životne sredine i života uopšte“ -smatra direktor Ozona.

Perović ističe i značaj projekta za lokalnu upravu opštine Nikšić, koja je dijelom finansirala projekat ,,Tvoj grad, tvoj novac, tvoj izbor“ na javnom konkursu za projekte nevladinih organizacija u 2016. godini.

,,Ukoliko jedna lokalna uprava zaista želi biti pravi efikasni servis svojih građana, raditi shodno potrebama i prioritetima zajednice, biti transparentna i otvorena za dobre ideje, primjenom participativnog budžetiranja sigurno će uticati na veće povjerenje kako stanovništva, tako i svih drugih potencijalnih partnera koji prepoznaju benefite dobrog upravljanja. Smatram da lokalna uprava opštine Nikšić od ovog projekta može imati koristi i u dijelu povećanja interesovanja kredibilnih investitora, koji sve više vode računa o društvenoj odgovornosti, jer participativno budžetiranje zapravo potvrđuje da lokalna zajednica ima viziju razvoja, što je dokaz njene perspektive.“, tvrdi Perović.

Brošura sadrži korisne informacije kako se puni i prazni ,,gradska kasa“, jedinstveni QR kod koji omogućava vlasnicima pametnih telefona da se na zvaničnoj internet stranici Opštine Nikšić upoznaju sa budžetom za 2017. godinu, kao i zanimljive detalje o participativnom budžetiranju.

,,Naša brošura sem informativno-edukativne ima i podsticajno-konstruktivni karakter, jer smo isticanjem mogućnosti koje pruža novi Zakon o životnoj sredini, konkretno član 83, da jedinica lokalne samouprave može, iz okvira svojih prava i dužnosti, propisati naknadu za zaštitu i unaprjeđivanje životne sredine u skladu sa svojim potrebama i specifičnostima, željeli ukazati na još jedan konkretan vid zaštite životne sredine i javnog interesa. Nadamo se da će lokalna uprava već 2017. godine iskoristiti ovu mogućnost, što će vjerujemo biti i najbolja edukativna mjera za industrijske zagađivače koji posluju na teritoriji naše opštine bez ekoloških saglasnosti, integrisanih dozvola i bez odgovornosti za štetu koju čine javnom zdravlju i životnoj sredini.“ – zaključuje  Perović.

Brošura će biti dijeljena građanima u više mjesnih zajednica, dostupna za zainteresovane u prostorijama Arhus centra Nikšić, a e-verzija će biti promovisana i na internet portalima i popularnim društvenim mrežama.

Portal Analitika