Društvo

Odgovor Portala Analitike Građanskoj alijansi

Građanska alijansa upitila je medijima saopštenje povodom teksta koje je objavio Portal Analitika i u kome naš portal kritikuju što smo u vijesti o krađama u Zagoriču za osumnjićenog upotrijebili termin "romske nacionalnosti". U nastavku je odgovor uredništva.
 Odgovor Portala Analitike Građanskoj alijansi
Portal AnalitikaIzvor

Uvaženi, 

Smatramo da u ovom slučaju nijesmo prekšili novinarski kodeks. Zašto?

I sami ste citirali odredbu iz Kodeksa novinara, podsjetiću vas - „Rasu,  vjeru, nacionalnost, seksualnu orijentaciju i porodični status čovjeka, novinar će pomenuti samo ako je to neophodno za informaciju.“

Procijenili smo da je u ovom slučaju veći javni interes dati određenje romske nacionalnosti (ne koristimo riječ Ciganin), jer se radi o osobi za koju se sumnja da duže krade u jednom podgoričkom naselju i koja je u ovom trenutku nedostupna policiji. 

Takodje, u ovom slučaju sigurni smo da će određenje -romske nacionalnosti- olakšati prepoznavanje osobe koja je osumnjičena da krade i da je veći javni interes da se privede pravdi. 

Stoga su vaše kritike neopravdane. Takođe, da je vaša namjera bila iskrena da nam skrenete pažnju na moguću grešku, saopštenje bi poslali samo nama a ne svim medijima sa vaše e-mail liste. 

Ipak, ostajemo otvoreni za saradnju.

 
 
Portal Analitika