Politika

Unapređuje se pravosudna saradnja

Crnogorski parlament verifikovaće Sporazum o saradnji Crne Gore sa Evropskom jedinicom za pravosudnu saradnju (Eurojust) kojim se unapređuje saradnja u pravosuđu i sprovođenju zakona sa državama članicama Evropske unije (EU) i drugim zemljama koje su sklopile slične sporazume sa Eurojust-om.
Unapređuje se pravosudna saradnja
Portal AnalitikaIzvor

To je, kako se obrazlaže, od posebnog značaja za pregovore između Crne Gore i EU u poglavlju 24.

Kako se navodi, uspostavljanje ugovornog odnosa između Crne Gore i Eurojusta unapređuje se imtegracija Crne Gore u institucionalnim strukturama EU.

„Time se olakšava priprema crnogorskih institucija u evropskom institucionalnom sistemu i preuzimanje odgovornosti nakon punopravnog članstva u EU“, kaže se u obrazloženju Sporazuma, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri.

Sporazumom se definišu obim saradnje Crne Gore i Eurojust-a, određujue nadležna tijela za njegovo sprođenje, mehanizmi i instituti – postavljanje državnog tužioca za vezu, osobe za kontakt, modaliteti razmjene informacija, pitanje zajedničkog nadzora primjene Sporazuma.

Eurojust je osnovan odlukom Savjeta EU 2002. godine i nadležan je za koordinaciju organa država članica u istragama i gonjenju prekograničnog kriminala, posebno olakšavanjem procedure uzajamne pravne pomoći i ekstradicije.

Državama se omogućava svaki vid podrške, uz, kako se ističe, maksimalno poštovanje ljudskih prava i sloboda.

Eurojust je nadležan za sve vidove kriminala i sva krivična djela za koje je nadležan Europol, dok za druga krivična djela može pružiti podršku na zahtjev članica EU.

Slične sporazume Eurojust je potpisao sa Moldavijom, Linheštajunom, Švajcarskom, Sjedinjenim Američkim Državama, Islandom i Norveškom, a od država Zapadnog Balkana sa Makedonijom.

Izvor: Mina

Portal Analitika