Abiznis

DRI će pratiti gazdovanje šumama

Državna revizorska institucija će i u narednoj godini vršiti reviziju efikasnosti obračuna i naplate prihoda od korišćenja šuma, saopštio je član Senata DRI Branislav Radulović, koji je u toj instituciji nadležan za oblast koncesija.
DRI će pratiti gazdovanje šumama
Portal AnalitikaIzvor

DRI je utvrdila da su korisnici šuma prethodnih godina kršili ugovore kojima su se obavezali da svu posječenu drvnu masu prerade u svojim proizvodnim kapacitetima. Radulović smatra da posljednje aktivnosti Ministarstva poljoprivrede, u saradnji sa drugim državnim organima, ukazuju da će doći do promjene u gazdovanju šumskim bogatstvom.

- Senat DRI usvojio je godišnji plan revizija za narednu godinu. Odlučeno je da se sprovede revizija efikasnosti obračuna i naplate prihoda od korišćenja šuma, koja svojim nalazom treba da dodatno unaprijedi ovaj segment koncesione politike i podigne stepen naplate javnih prihoda po ovom osnovu. To će biti prilika da DRI dodatno provjeri stepen realizacije ranije izdatih preporuka subjektima revizije -kazao je Radulović Pobjedi.

Nova vlada je, na osnovu rezultata ovogodišnje revizije koncesija, krenula u obračun sa zloupotrebama. Premijer Duško Marković je na sastanku sa privrednicima u Privredenoj komori najavio sređivanje stanja u šumarstvu i sprečavanje uništavanja drvnog resursa. Ministarstvo poljoprivrede, u saradnji sa nadležnim upravama, krenulo je nedavno s akcijom pojačane kontrole izvoza. Resorni ministar Milutin Simović je prošle sedmice ocijenio da se hitno moraju preduzeti odlučne mjere u prometu drveta.

Radulović naglašava da Vlada po Ustavu vodi unutrašnju politiku i vrhovna državna revizija nema pravo ulaziti u kompentencije izvršne vlasti.

- Međutim, punom i neselektivnom realizacijom preporuka DRI, došlo bi do unapređenja u ovoj oblasti i za razliku od dva ranija menadžmenta u resoru poljoprivrede, evidentno je da sada imamo vrlo aktivnu poziciju ovog resora u tom pravcu - saopštio je Radulović, koji smatra da poruke vrha izvršne vlasti ukazuju da će se politika Vlade više koncentrisati na nepravilnosti na koje DRI ukazuje.

- Taj pristup obećava sinergiju svih segmenata države, od izvršne vlasti, preko vrhovne državne revizije do možda vrhovnog tužilaštva, koja bi trebalo da dovede do bolje politike upravljanja šumskim bogatstvom i eliminisanja zloupotreba ili nezakonitih radnji - rekao je Radulović i dodao da posljednje aktivnosti resornog ministarstva i intenzivnija saradnja sa Poreskom, te upravama carina i za inspekcijske poslove ukazuju da će doći do promjene u pristupu gazdovanju šumskim bogatstvom.

(opširnije u Pobjedi)

Portal Analitika