Politika

PREDLOG: Uslovi SNP-a za formiranje vlasti u Kotoru

Socijalistička narodna partija objavila je pisani predlog za formiranje nove vlasti u Opštini Kotor. Portal Analitika objavljuje integralno te uslove dostavljene ostalim političkim subjektima.
PREDLOG: Uslovi SNP-a za formiranje vlasti u Kotoru
Portal AnalitikaIzvor

Polazeći od činjenice da je potrebno preduzeti korake za što brže formiranje nove vlasti,

Uzimajući u obzir sve do sada iznijete predloge i modele, kako na državnom nivou i  u drugim opštinama, tako i u Kotoru,

Naglašavajući da je naš predlog zasnovan na tome da ste nam takav model predlagali vi i  javnim putem i na sastancima,

Podsjećajući da je ključna odrednica na kojoj je zasnovan naš predlog ono što je bila jedina tema od strane Vaših političkih subjekata tokom svih sastanaka i što je upravo s Vaše strane definisano kao ključni cilj i prioritet svh prioriteta, a to je razvlašćivanje DPS,

predlažemo vam model kojim će taj cilj u najkraćem mogućem roku biti ostvaren, a to je  da manjinski podržite SNP prilikom formiranja vlasti u Kotoru, čime bi ravlašćivanje DPS bilo odmah realizovano, a što bi u konkretnom značilo:

-Podršku predlaganju i izboru kandidata SNP na političke funkcije, i to funkciju predsjednika opštine i predsjednika Skupštine opštine,

-Ostvarivanje kontrolne funkcije od strane Vaših subjekata kroz Skupštinu opštine i upravne odbore,

- Ostvarivanje principa potpune depolitizacije lokalne uprave na način što će se na funkcije u lokalnoj upravi na KONKURSIMA koje predvidja zakon birati kandidati sa najboljim karakteristikama, te da neće biti kriterijum partijska pripadnost niti lično poznanstvo već znanje, stručni kredibilitet, dosadašnje iskustvo i ostvareni rezultati.

Podsjećamo da je jedan od naših ključnih principa - depolitizacija upravo naglašena zbog činjenice, da je izbor partijskih kadrova bez obzira na stručnost dovela do ovako lošeg stanja lokalne uprave  i uspostavila sistem političke diskriminacije prilikom zapošljavanja , te da funkcije na koje se izbor po zakonu vrši konkursomne mogu biti dijeljene putem koalicionih sporazuma, a da se zakon ne prekrši i ne sprovede politička diskriminacija.

Kotor je i po svojoj kulturi, istoriji i tradiciji uvijek bio korak ispred drugih, i smatramo da je vrijeme da se specifičnost Kotora i na ovaj način iskaže tako što ćemo biti prva opština i prva vlast koja je na djelu primjenila u zakonu davno napisan princip depolitizacije.

Vrijeme je da iskažemo tu posebnu vrijednost i različitost Kotora i na ovakav način, a i da vrlo konkretno pokažemo koliko smo različiti od dosadašnje vlasti kojoj su partijski i lični ciljevi bili na prvom mjestu, a partijsko kadrovanje osnovni princip funkcionisanja.

Činjenica da je Kotor ugrožen po raznim osnovama, dodatno nas obavezuje, da njegov potpuni ekonomski, kulturni, privredni i bezbjednosni oporavak definišemo kao prioritet i baziramo ga na radu najstručnijih i najsposobnijih da odgovore zadacima koji su pred nama.

Ovo je naša dužnost prema gradjanima opštine Kotor. Očekujemo vaš odgovor.

Portal Analitika