Abiznis

Šta znači zamrzavanje, a šta ukidanje naknada za minuli rad?

Vlada Crne Gore najavila je juče, u okviru mjera fiskalne konsolidacije, da će naknade za minuli rad u naredne dvije godine biti zamrznute. Portal Analitika, na zahtjev čitalaca, daje objašnjenje šta znači zamrzavanje, a šta ukidanje naknada za minuli rad. U slučaju potpunog ukidanja naknada za minuli rad, zarada zaposlenog u državnoj službi, sa 23 godine radnog staža, bila bi niža za čak 15,5 odsto.
Šta znači zamrzavanje, a šta ukidanje naknada za minuli rad?
Portal AnalitikaIzvor

Naknada za minuli rad uvećava se za svaku započetu godinu radnog staža i to do 10 godina za 0,5 %, od 10-20 godina 0,75 % i preko 20 godina 1,00 %.

Ukoliko Vlada u naredne dvije godine zamrzne naknade, to znači da će plate svih zaposlenih u državnoj upravi biti nepromijenjene, odnosno neće biti usklađivane sa dodatnim koeficijentom za minuli rad.

U slučaju da se država odluči za ukidanje naknada za minuli rad, onda bi to najviše pogodilo službenike koji imaju najviše radnog staža. Recimo, za službenika sa 23 godine radnog staža, plata bi bila niža za 15,5 odsto.

Zarada u državnoj službi, za puno radno vrijeme od 176 časova u mjesecu, obračunava se po formuli: Startni dio zarade + Koeficijent složenosti uvećan za minuli rad x Obračunska vrijednost koeficijenta.

Startni dio zarade iznosi 63 eura, obračunski koeficijent iznosi 90 eura, a koeficijent složenosti posla se obračunava shodno Zakonu o zaradama u javnom sektoru.

Podsjetimo, Vlada je juče smanjila zarade javnih funkcionera za osam odsto, dok su naknade za majke taksativno smanjenje sa 336 eura na 264 eura, odnosno sa 192 eura na 144 eura.

Ukupan efekat mjera fiskalne konsolidacije u narednoj godini biće ušteda od 126,9 miliona eura. Od povećanja akciza na mineralna ulja za devet centi fiskalni  efekat će biti 32 miliona, od smanjenja plata funkcionera očekuje se ušteda od 1,6 miliona eura, dok od smanjenja naknada za majke čak 16,5 miliona eura.

P.Z.

 

 

Portal Analitika