Politika

Dodijeljen novac partijama, na spisku nema DF-a

Demokratskoj partiji socijalista (DPS) je, srazmjerno osvojenim mandatima na parlamentarnim izborima, iz budžeta opredijeljeno skoro 687 hiljada EUR, koaliciji Ključ oko 172 hiljade EUR, a Demokratama nešto više od 152 hiljade EUR.
Dodijeljen novac partijama, na spisku nema DF-a
Portal AnalitikaIzvor

Ministarstvo finansija donijelo je odluku o raspodjeli novca političkim subjektima srazmjerno broju osvojenih mandata na izborima koji su održani 16. oktobra, a na spisku nema Demokratskog fronta (DF).

Ministar finansija Darko Radunović je, na osnovu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, donio rješenje kojim se budžetski novac, srazmjerno broju osvojenih mandata, raspodjeljuje koaliciji Forca – DUA – AA, Socijaldemokratskoj partiji (SDP), DPS-u, Hrvatskoj građanskoj inicijativi (HGI), Demokratskoj Crnoj Gori, koaliciji Ključ, Bošnjačkoj stranci (BS) i Socijaldemokratama Crne Gore.

Na izborima 16. oktobra DPS je osvojio 36 poslaničkih mandata, DF 18, koalicija Ključ devet, Demokrate osam, SDP četiri, SD i BS po dva, HGI i Koalicija Albanskih stranaka po jedan.

Koaliciji albanskih stranaka i HGI-ju dodijeljeno je po 19,059 hiljada EUR, SDP-u 76,236 hiljada EUR, DPS-u 686,126 hiljada EUR, Demokratama 152,472 hiljade EUR, koaliciji Ključ 171,531 hiljada EUR, a po 38,118 hiljada EUR dodijeljeno je BS-u i Socijaldemokratama.

U obrazloženju se navodi da je Agencija za sprječavanje korupcije dostavila Ministarstvu spisak političkih subjekata koji su u zakonskom roku dostavili Agenciji Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju.

„Istim aktom Agencija je obavijestila Ministarstvo da je, uvidom u kompletnu dokumentaciju dostavljenu od političkog subjekta Demokratski front (DF) evidentirala više nepravilnosti i indicija da je prikupljanje i trošenej sredstava suprotno Zakonu“, kaže se u obrazloženju rješenja.

Agencija je, dodaje se, Ministarstvu dostavila i odluku o privremenoj obustavi prenosa budžetskih sredstava DF-u.

Zakonom o budžetu Crne Gore za 2016. godinu, tekući budžet planiran je u iznosu od 771.892.740,40 EUR, a budžetsko izdvajanje za finansiranje troškova izborne kampanje iznosi 1.929.731,85 EUR.

U obrazloženju se navodi da se budžetska sredstva u visini od 80 odsto, što u konkretnom slučaju iznosi 1.543.785,48 EUR, raspodjeljuju političkim subjektima koji su osvojili mandate, srazmjerno broju osvojenih mandata, što po jednom osvojenom mandatu iznosi 19.059,08 EUR.

Portal Analitika