Društvo

Seminar o reformi doktorskih studija

Centar za doktorske studije organizovaće dvodnevni seminar u okviru projekta Reforma doktorskih studija na Univerzitetu Crne Gore (REDOS), pod nazivom „Doktorske studije: Transfer znanja od strane EU partnera sa obukom trenera“. Seminar će se održati u Rektoratu, od 30. novembra do 2. decembra.
Seminar o reformi doktorskih studija
Portal AnalitikaIzvor

Namijenjen je koordinatorima fakultetskih doktorskih studija, mentorima, članovima Odbora za doktorske studije, doktorantima i svim zainteresovanim koji se bave ovom problematikom. 

Seminar će ukazati na pozitivnu i negativnu praksu i iskustva u organizaciji doktorskih studija širom svijeta sa akcentom na EU, na iskustva Crne Gore, kao i pokušati da ukaže na optimalni model organizacije doktorskih studija u našem sistemu visokog obrazovanja. Takodje, ohrabriće otvorenu diskusiju na ovu temu fakultetskih koordinatora doktorskih studija, uglednih profesora i doktoranata.

Vodeći predavač na seminaru biće Dr Frances Tsakonas iz Londona sa preko 35 godina iskustva u internacionalnom obrazovanju.

 “Univerzitet koji nema kvalitetne doktorske studije ne može biti prepoznat kao referentna naučno-istraživačka institucija. Doktoranti su upravo ti mladi ljudi koji daju  impuls, nauci, istraživanju pa i, u nekoj mjeri, razvoju društva. Mi moramo učiniti napore u tom pravcu” kaže Prof. dr Radovan Stojanović koji ispred Centra za doktorske studije’ rukovodi REDOS projektom. 

REDOS je projekat iz šeme HERIC grantova instucionalnog unapredjenja u sistemu visokog obrazovanja

 

Portal Analitika