Abiznis

Sindikati Port of Adria: Zaposleni razočarani i zabrinuti

Na isteku trogodišnjeg perioda od privatizacije KTGT-a (današnja Port of Adria Bar) sindikati ove kompanije održali su zajednički sastanak na kome su sumirali rezultate privatizacije i svoje viđenje stavljaju na uvid zaposlenima, Savjetu za privatizaciju i medijima.
Sindikati Port of Adria: Zaposleni razočarani i zabrinuti
Portal AnalitikaIzvor

"Na početku privatizacije iskazali smo nadu da dolazi renomirana kompanija i posebno, bili ohrabreni činjenicom da su potpisivanjem Ugovorom o kupoprodaji akcija prihvaćene obaveze iz Kolektivnog ugovora kod poslodavca koje su zaposlenima davale garanciju za bolje zarade i sigurnost radnog mjesta. Danas, tri godine kasnije zaposleni u AD Port of Adria Bar su razočarani i veoma zabrinuti", saopšteno je iz Sindikata.

Sa žaljenjem konstatuju da su najvažnije investicije (sanacija obale gat-a I i nabavka kontejnerskog krana) izostale. A i onaj dio koji je urađen, u suprotnosti je sa Capex planom koji ne može biti ispunjen u predviđenom periodu, dok dvije  kupljene bager-dizalice ne služe pravoj namjeni.

"Zabrinuti smo iz razloga što je u tekućoj godini zabilježen značajan pad pretovara, a samim tim i finansijski pokazatelji, što nas je napustio veliki broj komitenata i što se taj trend nastavlja", navodi se u saopštenju.

Poslodavac ne samo da nije ispunio ni 20% obaveza iz važećeg Kolektivnog ugovora, već u poslednjih pola godine i ne priznaje njegove odredbe, sve radi samovoljno. Sebi je dao za pravo da ne prizna ni zakone ove države, jer ne uvažava ni školsku spremu, opise radnih mjesta i perfidno ukida dodatak za minuli rad. Ovakav odnos prema zaposlenima naišao je na opravdani revolt, tako da je više od 2/3 zaposlenih u nekoj vrsti sudskog spora sa kompanijom.

"Takođe, sva do sada donešena akta nalaze se pred nadležnim sudovima. Želimo da vjerujemo da će potpisnici Ugovora o koncesiji i Kupoprodaji akcija,  ostati dosledni i zahtijevati od poslodavca da ispoštuje ugovorima  preuzete obaveze. Takođe se nadamo da će sudski organi biti na novou svog zadatka i donijeti pravične presude, mada nas zabrinjava činjenica da ovi procesi dugo traju. Oba sindikata AD Port of Adria su odlučna u namjeri da svim zakonom dozvoljenim sredstvima odbrane Kolektivnim ugovorom zagarantovana prava zaposlenih i ne dozvole da nas zadesi sudbina mnogih neuspješnih privatizacija u Crnoj Gori", zaključuje se u saopštenju.

Portal Analitika