Abiznis
  • Portal Analitika/
  • Abiznis /
  • Za bankarski sektor u CG obučavanje iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Za bankarski sektor u CG obučavanje iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma je u saradnji sa ekspertskim timom stručnjaka, u okviru EUROL projekta (NI-CO - Organizacija za međunarodnu saradnju Sjeverne Irske), organizovala obuke za bankarski sektor u Crnoj Gori.
Za bankarski sektor u CG obučavanje iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma
Portal AnalitikaIzvor

Kako je 4. Direktiva EU o borbi protiv pranja novca objavljena u toku 2015.godine, shodno obavezama usklađivanja sa međunarodnim standardima, slijedi implementacija istih u nacionalno zakonodavstvo. Pomenuta Direktiva donosi niz izmjena u sistemu sprječavanja pranja novca i finanisranja terorizma, koje će doprinijeti jačanju cjelokupnog sistema.

Obuke su započete u toku aprila, te je 8 poslovnih banaka već prošlo ciklus obučavanja, a ove sedmice završava se ciklus obuka za preostale banke.

Akcenat je stavljen na povećavanju kaznenih odredbi za banke, a predočena je i uporedna evropska praksa u kažnjavanju banaka za prekršaje kod sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, čime je saopšteno da su u određenim evropskim državama predviđene višemilionske kazne.

Istaknuto je da banke moraju mnogo raditi na obučavanju svojih zaposlenih, kako bi se povećala pažnja i opreznost od zloupotreba prilikom poslovanja sa klijentima. U tom kontekstu nova Direktiva i eksperti koji su vršili obučavanje, akcenat stavljaju na detaljne provjere klijenata prilikom otvaranja računa I poslovanja sa istima, dok Direktiva predviđa i proširenje značenja definicije “politički eksponiranog lica”, te banke moraju u najvećoj mjeri obraćati pažnju na pomenutu kategoriju. 

Takođe se smatra da se mora povećati generalna odgovornost banaka, kao i ovlašćenih lica za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma u bankama. Posebno je naglašeno da, osim ovlašćenih lica, postoji određena vrsta lančane odgovornosti svih zaposlenih u banci, počevši od šalterskog radnika, do rukovodećih pozicija u banci.

Shodno navedenom, sa povećanjem odgovornosti u bankama, trebalo bi da uslijedi i povećanje kaznenih odredbi za prekršaje prilikom neodgovornog pristupa problemu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Portal Analitika