Abiznis

“Coca – Cola HBC” ponovo lider u održivosti u sektoru pića

Coca-Cola HBC, jedna od vodećih punionica brendova kompanije Coca-Cola,proglašena je liderom u održivosti u sektoru pića na osnovu rezultata procjene po Dau Džons indeksima održivosti. Kompanija je ostvarila ukupan rezultat od 90 poena, što je 40 poena više od prosjeka za taj sektor i predstavlja bolji rezultat za tri poena u odnosu na prethodnu godinu.
“Coca – Cola HBC” ponovo lider u održivosti u sektoru pića
Portal AnalitikaIzvor

Ovo je deveta godina da je Coca-Cola HBC uvrštena među vodeće globalne kompanije u oblasti održivosti. Tokom godine, nastavila je da umanjuje svoj ekološki otisak, uz dvocifreno smanjenje emisije ugljen-dioksida. Dodatno je smanjila količinu vode po litru napitka, kao i količinu ambalažnog materijala, uprkos povećanju proizvodnje i prodaje. Takođe je jedna od prvih 12 kompanija u svijetu koje su 2015. godine postavile naučno zasnovane ciljeve za smanjenje emisije ugljen-dioksida iz direktnog i indirektnog poslovanja.

- Određivanje interne cijene za vodu i ugljen-dioksid u 2015. godini i posvećenost održivosti predstavljaju praktične načine na koje Coca-Cola HBC podržava globalnu akciju Ujedinjenih nacija za ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja. Ključni pokazatelji učinka u 2015. godini- 33,311 zaposlenih, 43,000 dobavljača, 1,3 milijardi eura potrošeno za direktne nabavke, 271 miliona eura plaćenog poreza, 11,7 odsto smanjena direktna emisija ugljen-dioksida u odnosu na prethodnu godinu, 7,2 odsto poboljšan odnos upotrebe energije u odnosu na prethodnu godinu, 19,4 odsto više upotrebljene reciklirane PET ambalaže u odnosu na prethodnu godinu i 87 odsto iznosi stepen održive angažovanosti- navedeno je u saopštenju kompanije.  

Coca-Cola HBC je najraznovrsnija punionica u Coca-Cola sistemu koja opslužuje skoro 600 miliona potrošača u 28 zemalja na tri kontinenta. Kompanija je uložila 8,2 miliona eura – 2,3 odsto svoje dobiti prije oporezivanja za 2015. godinu u unaprjeđenje dobrobiti zajednica, sa fokusom na tri ključne oblasti: aktivan način života, upravljanje ekologijom i vodom i razvoj mladih, u partnerstvu sa više od 230 nevladinih organizacija.

Portal Analitika