Društvo

Uslovno pušteno 300 osuđenika za tri godine

U posljednje tri godine uslovni otpust dobilo je oko 300 osuđenih lica, potvrđeno je Danu u Ministarstvu pravde. Iz tog resora su Komisiji za uslovni otpust u 2014. godini podnijeli 263 molbe za uslovni otpust, od čega je doneseno 197 pozitivnih odluka i 66 negativnih. Komisija je lani donijela 81 pozitivnu odluku i 99 negativnih, dok je u prvoj polovini ove godine uslovni otpust dobilo oko 30 osuđenih lica.
Uslovno pušteno 300 osuđenika za tri godine
Portal AnalitikaIzvor

„Ministarstvo pravde raspolaže podacima koji se odnose na period od 10.1.2014. do 18.7.2015. godine. Ovo iz razloga što je Zakonom o izvršenju kazne zatvora, novčane kazne i mjere bezbjednosti, koji je stupio na snagu 18. jula 2015. godine, propisano da „zatvorenik koji ispunjava uslove za uslovni otpust sa izdržavanje kazne zatvora ili kazne zatvora od četrdeset godina, u smislu Krivičnog zakonika, može podnijeti molbu za uslovni otpust sudu koji je donio odluku u prvom stepenu”, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Prema saznanjima Dana od 2014. godine dosad uslovni otpust je dobilo oko 300 osuđenih lica. Međutim, iz Ministarstva su kazali da ne mogu saopštiti podatke o tome koji su osuđenici i kada dobili uslovni otpust.

„Ovo iz razloga što je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama propisano da „organ vlasti može ograničiti pristup informaciji ili dijelu informacije, ako je to u intresu zaštite privatnosti od objelodanjivanja podataka predviđenih zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti”. Takođe, član 14 Zakona o zaštiti ličnih podataka propisuje da se „obrada ličnih podataka koja se odnosi na krivična djela, izrečene krivične i prekršajne kazne ili mjere bezbjednosti može vršiti od strane ili pod nadzorom nadležnog državnog organa i ako su obezbijeđene mjere zaštite ličnih podataka u skladu sa zakonom. S tim u vezi Ministarstvo pravde nalazi da imena lica koja su dobila uslovni otpust treba zaštiti, iz razloga što je pretežniji interes zaštita ličnih podataka od interesa javnost da zna tu informaciju“, ističe se u informaciji.

Ministarstvo pravde nije vodilo evidenciju po krivičnim djelima, zbog toga što Komisija za uslovni otpust odluku nije donosila na osnovu krivičnog djela zatvorenika koji je podnio molbu za uslovni otpust.

Portal Analitika