Društvo

BAR: Prijavama protiv buke

Barska Komunalna policija je u ovom mjesecu na teritoriji Opštine obavila 511 mjerenja nivoa buke iz ugostiteljskih objekata.
BAR: Prijavama protiv buke
Portal AnalitikaIzvor

Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini propisano je da inspekcijskim nadzorima komunalni policajci kontrolišu da li su nivoi buke u akustičkim zonama iznad propisanih graničnih vrijednosti. Kako je u toku inspekcijskog nadzora uzvrđeno da su nivoi buke u akustičkim zonama iznad propisanih graničnih vrijednosti, Komunalna policija je shodno propisanim ovlašćenjima izdala prekršajne naloge protiv devet vlasnika ugostiteljskih objekata.

- Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000 do 20.000 eura kazniti za prekršaj pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu i preduzetnik, ako prouzrokuje buku u akustičkim zonama iznad propisanih graničnih vrijednosti. Istim zakonom propisano je da je komunalni policajac u vršenju inspekcijskog nadzora obavezan da, kada utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis, između ostalog i zabrani rad ugostiteljskog objekta. Komunalna policija će i u narednom periodu kontrolisati nivo buke, a upravne mjere i radnje preduzimaće se u narednom periodu srazmjerno učinjenim nepravilnostima u slučajevima kada se preventivnom funkcijom nije mogla obezbijediti svrha i cilj nadzora - rekao je načelnik barske Komunalne policije Dragan Radulović.

Izvor i foto: Jedro.me

Portal Analitika