Abiznis

Usaglašena cijena za projekat drugog bloka Termoelektrane Pljevlja

Radni tim za implementaciju projekta Bloka II Termoelektrane Pljevlja, koji čine predstavnici Vlade, Elektroprivrede i Rudnika uglja, i predstavnici češke kompanije Škoda Praha usaglasili su finalnu cijenu za Projekat Blok II, navodi se u saopštenju dostavljenom Portalu Analitika.
Usaglašena cijena za projekat drugog bloka Termoelektrane Pljevlja
Ana Popović
Ana PopovićAutorka
Portal AnalitikaIzvor

Škoda Praha obavezala se da realizuje projekat izgradnje Bloka II po cijeni od 324,5 miliona eura u skladu sa usaglašenim EWA i EPC ugovorima (Ugovor o uslugama izrade Glavnog projekta i Ugovor o izvođenju radova) i parametrima koji su traženi tenderom. 

Škoda se obavezala da će ponuđenim tehničkim rješenjem ispoštovati garantovane uslove EU standarda za PC tehnologiju sagorijevanja uglja u TEP-II. Predviđene su savremene najbolje raspoložive tehnike (BAT), koje uključuju sve mjere čišćenja otpadnih gasova u skladu sa  DIRECTIVE 2010/75/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 November 2010 on industrial emissions (Integrated pollution prevention and control):

emisija SO2: do 150mg/nm3,

emisija NOx : do 200 mg/nm3 ,

emisije prašine:10 mg/nm3.

Takođe česka kompanija je potvrdila da ova ponuda obuhvata i postrojenje za selektivnu katalitičku redukciju oksida azota (SCR) u slučaju definisanja još rigoroznijih međunarodnih strandarda ukoliko se pojave u budućnosti.

Podsjećamo da je juna 2013. godine proslijeđeno 13 pozivnih pisama za dostavljanje ponuda, uz definisanje tehničkih i komercijalnih parametara i uslova ostvarivanja partnerskog odnosa za ovaj projekat. Poslije intenzivnih međusobnih razgovora i razjašnjenja, do kraja oktobra iste godine prispjelo je ukupno devet  ponuda čijom se evaluacijom, na bazi unaprijed utvrđenih kriterijuma, aprila 2015. godine konačno došlo do najpovoljnije preliminarne ponude – češke kompanije Škoda Praha, vrijedne 338,5 miliona eura.

U prethodnom periodu, polazeći od prelimarno ponuđene cijene, kao i uzimajući u obzir zahtjeve EPCG i Radnog tima za dodatnim obimom radova i dodatnim kvalitetnijim tehničkim uslovima, preliminarno ponuđena cijena je dostigla nivo od strane Škode od 359,4 Mil.€  a od predstavnika crnogorskog Radnog tima od 349, 2 Mil.€. Uzimajući u obzir navedeni zahtjev Radnog tima za dodatne radove i još kvalitetnije uslove, iskazane u nacrtima ugovora i prilozima, konačan prijedlog ukupne cijene je usaglašen juče čime je umanjena početna cijena za oko 25 miliona eura.

Nakon usvajanja međudržavnog sporazuma Crne Gore i Češke te zvanične potvrde ugovora dvije strane, Radni tim će sva potrebne dokumenta proslijediti, u skladu sa procedurama, Odboru direktora na odobravanje a krajem avgusta tekuće godine Odbor će proslijediti akcionarima EPCG, kao nadležnom organu, na usvajanje čime će se i formalno-pravno steći svi uslovi za potpisivanje ugovora i početak radova na implementaciji ovog Projekta, kaže se na kraju saopštenja.

Portal Analitika