Politika

Prihvaćena sugestija Jasavić o sprječavanju korupcije

Vlada je prihvatila sugestiju i rješenje koje je potpredsjednica Jasavić iznijela na prošloj sjednici Vlade, a koje se odnosi na usvajanje Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika, Aneksa Akcionog plana za Poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava.
Prihvaćena sugestija Jasavić o sprječavanju korupcije
Portal AnalitikaIzvor

Obrazovanje je temelj razvoja društva i da bismo imali odlične učenike moramo imati profesore koji im u svemu mogu biti uzor, istakla je Jasavić. Reformom obrazovanja i njenim rezultatima, nažalost, ne možemo biti zadovoljni. Kako je obrazovanje oblast sa posebnim rizikom treba preduzeti sve neophodne mjere da se onemogući bilo kakva korupcija. Postojeći način zapošljavanja treba brze i korjenite promjene, a kontrola zakonitosti rada mora postojati za sve, posebno za one na najodgovornijim funkcijama, istakla je Jasavić.

S obzirom da je Pozitivna Crna Gora uslovno podržala Vladu sa jasnim ciljevima od kojih je jedan povećanje efikasnoti borbe protiv korupcije na svim nivoima, ovo predstavlja dokaz o našim aktivnostima u ostvarivanju tih ciljeva.

Ono što smo obećali i javno promovisali to na Vladi i aktivno zastupamo, te sa zadovoljstvom ističemo da nailazimo na puno razumijevanje i saradnju. Činjenica da je Vlada u okviru Zaključka odgodila donošenje Odluke o usvajanju Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika potvrđuje i naše ranije izjave da na Vladi nema opstrukcije već da je najveća opstrukcija neznanje.

Naš konkretan predlog bio je da se kroz indikatore rezultata za mjeru koja predviđa ovu oblast uvrsti: „formiranje Komsije u školama za ocjenu i vrednovanje kandidata koji su se prijavili za rad u školi, kao i njihovih prijava, a u cilju objektivizacije kriterijuma prilikom zapošljavanja.“

U saradnji sa Ministartstvom vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstvom prosvjete i Ministarstvom pravde, usaglasili smo konačni tekst našeg rješenja koji će biti sastavni dio Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika.

Ovim putem izražavamo zadovoljstvo postignutim dogovorm koji će biti od opšteg društvenog interesa u korist kvaliteta kadrova angažovanih u obrazovnom sistemu, zaključila je potpredsjenica Jasavić.

Portal Analitika