Abiznis

Dobit banaka 14,1 miliona eura

Banke su na kraju juna iskazale pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 14,1 milion eura, saopštio Savjet CBCG.
Dobit banaka 14,1 miliona eura
Portal AnalitikaIzvor

Savjet je konstatovao da je nastavljen trend smanjenja nekvalitetnih kredita, kao i aktivnih i pasivnih kamatnih stopa.

„Nekvalitetni krediti su na kraju juna činili 11,8% ukupnih kredita i bili su manji za 24,4% u odnosu na isti period prethodne godine. Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne kredite (7,98%) smanjena je za 1,03 procentna poena i prvi put od kada se statistički prati je pala na nivo ispod 8%, a na novoodobrene kredite (6,72%) je opala za 2,13 procentnih poena u odnosu na jun 2015. godine. Banke su u junu odobrile 121,0 miliona eura novih kredita što je za 24,9% više u odnosu na prethodni mjesec, dok su za prvih šest mjeseci tekuće godine odobrile 573,5 miliona eura novih kredita“, navodi se u saopštenju CBCG. (PinkM)

Portal Analitika